Vestfold- og Bratsbergbanen

Vestfoldbanen er 152 kilometer lang fra Drammen til Skien. 17 kilometer i Nordre Vestfold har dobbeltspor. Bratsbergbanen er 35 kilometer lang fra Skien til Nordagutu. I 2011 gjennomføres større arbeider med skinne- og svillebytte og fornyelse av kontaktledningsanlegget flere steder på Vestfoldbanen.

 

  • På strekningen Drammen - Kobbervik skal banen totalfornyes i 2011. Det skal kjøres ballastrenseverk, bygges nytt kontaktledningsanlegg og legges nye føringsveier og kabler langs sporet.  Ballastrensverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens er gjennomført og selve renseverket har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • Vestfoldbanen ble elektrifisert på strekningen Drammen - Larvik i 1957. I 2011 skal kontaktledningsanlegget fornyes fra Drammen til Kobbervik der den nye Vestfoldbanen begynner. Dette er viktig for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene.
    • Kontaktledningsanlegget skal også fornyes mellom Drammen og Gulskogen på Sørlandsbanen
  • Det gjennomføres masseutskifting under sporet på fem dårlige partier
  • Skogryddingsprosjektet kommer i 2011 i gang for fullt på Vestfoldbanen. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for å øke reiseopplevelsen.
  • Flere steder skal det også skiftes ut isolerte skjøter i sporet. Isolerte skjøter registrerer hvor togene til en hver tid befinner seg. Disse er viktige for å unngå saktekjøringer og forsinkelser som følge av feil i signalanleggene.
  • Noen sporveksler skal byttes ut og det skal bygges inn kraftigere sporvekselvarme på utsatte steder for å sikre vekslenes funksjon om vinteren.
  • Høsten 2011 tas den nye dobbeltsporede strekningen Barkåker – Tønsberg i bruk.