Rørosbanen

Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er dieseldrevet. På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller. Dette store og viktige arbeidet blir videreført også i 2011. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre slike saktekjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres. I 2011 planlegges også fullføring av oppgraderingstiltak i fjernstyringsanlegget for Rørosbanen.


 

  • I 2011 skal det på lengre delstrekninger gjennomføres utskifting av sviller. Arbeidet vil pågå fra midt på sommeren og gjennomføres ved bruk av store maskiner (sporombyggingstog).
  • Den eksisterende fjernstyringssentralen (PLS-CTC-sentralen) på Hamar for Rørosbanen (Hamar – Røros) har nådd grensen for ytelse samtidig som utstyret eldes. I mangel av redundant løsning, det vil si i mangel av reserveforbindelse for fjernstyringen, er driften sårbar. Oppgraderingen av fjernstyringen er derfor viktig for punktlighet og oppetid for strekningen. Oppgraderingen ble påbegynt i 2009, men ble ikke ferdigstilt/ibruktatt i 2010 som opprinnelig planlagt på grunn av ressursbegrensninger i Jernbaneverket og forsinket godkjenningsprosess. Målet er at oppgraderingen av CTC-sentral og understasjoner kan taes i bruk i 2011.