2015

 • Velkommen til en røykfri stasjon!

  Jernbaneverket ruller ut friske plakater for å minne togreisende om at alle Norges 337 jernbanestasjoner er røykfrie.

  Jernbaneverket ruller ut friske plakater for å minne togreisende om at alle Norges 337 jernbanestasjoner er røykfrie.
 • Togframføringen i Norge er blitt papirløs

  Jernbaneverkets nye system for distribusjon av informasjon om togframføring og arbeid i og ved spor ble søndag tatt i bruk på alle landets jernbanestrekninger. Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som sto for markeringen av at moderne teknologi nå erstatter gamle papirbaserte løsninger.

  Ingressbilde viser flytogfører som bruker systemet FIDO
 • Baner vei for Grenland

  Hva må til for at Grenland skal bli mer attraktivt i de kommende årene? Hvilken betydning kan en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen få for området, byregionene langs kysten og mot hovedstadsområdet?

 • Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

  Jernbaneutbygging er nødvendig for å håndtere den store trafikkveksten norske storbyer står overfor. Mer av godstrafikken kan gå på jernbane dersom det gjennomføres investeringer for å øke kapasiteten. Det viser Jernbaneverkets Perspektivanalyse mot 2050.

 • Nasjonal transportplan: Pressetreff

  Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor inviterer til pressetreff mandag 16. mars 2015, kl. 11.30, hos Bjørvika konferansesenter (Dronning Eufemias g. 6, Oslo). Her vil disse aktørenes sektorvise perspektiv- og stamnettutredninger bli presentert.

 • Veileder for kommuner

  Jernbaneverket ønsker å oppnå et best mulig samarbeid med kommunene og andre myndigheter som behandler plansaker etter plan- og bygningsloven.

 • Transportetatene overleverte grunnlag for ny Nasjonal transportplan

  Transportetatene overleverte i dag rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem” til Samferdselsdepartementet.

  ingressbilde av godstog
 • Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss

  Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Høringsfrist 27. mars 2015.

 • Høvik stasjon forsinket grunnet Thales

  Jernbaneverket inngikk i november 2012 en avtale med Thales om leveranse av nye signalanlegg. Høvik stasjon skulle nå settes i drift med det nye signalanlegget i løpet av første halvår 2015. Dette blir utsatt til desember.

 • Arendalsbanen ferdig oppgradert

  Arendalsbanen er nå åpnet for trafikk med nytt signalanlegg. Banen har fått fjernstyring med hastighetsovervåking og en kraftig oppgradering.