Bedre lyd og bilde på togstasjonen

Jernbaneverket starter nå oppgraderingen av informasjonsanlegg på en rekke stasjoner i Akershus og Hordaland. Passasjerene vil få nye informasjonsskjermer med mer informasjon samt nye tilpassede høyttalere.


Nye anvisere på Skøyen stasjon i Oslo. I bakgrunnen synes retningebestemt høytaler (gul sirkel)Først ut er Ski stasjon hvor arbeidene starter denne uka. De nye monitorene er lettere å lese, også i sollys, og gir dessuten informasjon om lengden på toget og hvor inngangene er.
- Det skal monteres fire nye anvisere på plattformene, samt 2 nye monitorer ved adkomster til stasjonen/plattformene. I tillegg skal 3 eksisterende monitorer flyttes, forteller byggeleder Mary-Ann Fallan i Jernbaneverket. 

Størst forandring blir det på Asker stasjon. Her skal det monteres hele 24 nye anvisere og 18 monitorer. På Sandvika stasjon skal 20 monitorer av den nye typen flyttes, men stasjonen skal utbygges med ytterlige ni anvisere.
På Lindeberg i Sørum skal det i tillegg til skjermer også monteres nytt lydanlegg som skal det gjøre det bedre å høre informasjonen uten at naboer blir sjenert. På Skøyen i Oslo skal det settes opp nye monitorer innvendig i stasjonsbygningen. I Akershus vil disse stasjonene få oppgradering av informasjonsanleggene:

- Asker, Slependen, Sandvika, Blommenholm

- Lillestrøm, Leirsund, Lindeberg, Jessheim, Hauerseter, Gardermoen, Eidsvold verk

- Ski

Togdriften vil i liten grad bli påvirket av omleggingen av installasjonsarbeidet. Arbeid som krever brudd i togtrafikk blir utført på natten eller i togfrie perioder, i samarbeid med parallelle prosjekter. Arbeidet skal være ferdig til jul.

Bergensbanen
Stasjonene mellom Bergen og Evanger skal også få oppgraderte informasjonssystemer. Arbeidet begynner denne uka på Arna som får flere høyttalere og nye monitorer. Det samme gjelder Bolstadøyri, Dale, og Evanger mens Trengereid får nye monitor.
- På Arna blir det satt opp flere høyttalere for å bedre lyden på stasjonsområdet og i kulvertområde, samt nye monitorer og anvisere. Her vil det bli montert 8 nye anvisere og 5 nye monitorer sier byggeleder Kim Antonsen i Jernbaneverket.
Som julegave vil Bergen stasjon få helt nytt lydanlegg, i tillegg til monitorer og mange flere anvisere. Totalt sett vil det bli montert opp 22 anvisere og 9 monitorer. Informasjon om togtrafikken vil dermed bli tilgjengelig flere steder i stasjonsområdet enn i dag. Høytalere for større stasjoner. Foto: Kim Antonsen
Oppgradering av jernbanestasjoner vil fortsette i 2015. Hvilke stasjoner som får nytt anlegg avgjøres av hvor mange reisende som bruker stasjonen, og om den er et knutepunkt i togtrafikken. Neste år står stasjoner på Jærbanen, Trønderbanen og Gjøvikbanen på tur, samt stasjonsbygningen på Oslo Sentralstasjon og Nationaltheatret.