Oslo S stengt i seks uker i sommer på grunn av store anleggsarbeider

Jernbaneverket gjennomfører i sommer store moderniseringsarbeider på jernbanen i Osloområdet - beregn derfor mer tid på reisen. Oslo S vil være stengt for tog i perioden 26. juni til 8. august. Bare Østfoldbanen går til og fra stasjonen.

Togene til NSB, NSB Gjøvikbanen og Flytoget blir kjørt til nærliggende stasjoner og en omfattende bussbefordring og T-baner vil sørge for at du kommer riktig frem. Busskjøring med på- og avstigning gjør at reisen vil ta ekstra tid.

Godstrafikken øst/vest blir avviklet over Roa.

Alternativ transport
NSB vil snu togene på henholdsvis Skøyen, Drammen, Lillestrøm og Bryn stasjoner. Togene på Østfoldbanen går som normalt med Oslo S som endestasjon. NSB har leid inn over 150 busser for å transportere passasjerene i perioden sporene er stengt. I tillegg vil passasjerene kunne benytte annen kollektivtransport på enkelte strekninger. Veiledere fra NSB vil være tilstede på berørte stasjoner for å gi hjelp og informasjon til passasjerene. Det blir laget egen rutetabell og brosjyre med informasjon for perioden. Oppdatert informasjon finnes på nsb.no. Beregn ekstra god tid når du skal reise med tog til eller fra Oslo. Bussene som erstatter NSB Regiontog har avgangstid 30 minutter før ordinær avgangstid.

-Vi vil gjøre alt vi kan for å få frem passasjerene på en best mulig måte, også når vi ikke får kjørt tog i denne perioden. Et så omfattende arbeid på Oslo S vil gi ulemper for alle som bruker toget på de berørte strekningene. Likevel, dette er et helt nødvendig løft som vil føre til en bedre hverdag for tusenvis av togpassasjerer i fremtiden, sier konserndirektør og leder for NSB Persontog, Tom Ingulstad

NSB Gjøvikbanen AS snur alle sine tog på Grefsen stasjon.  For å løse transporten mellom Grefsen og Oslo S på enklest mulig måte, er det lagt opp til at kundene kan benytte T-banen. Gyldig togbillett på strekningen fungerer som billett på T-banen i denne perioden.

Flytoget går som normalt mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn, og kjører buss mellom Drammen og Lillestrøm. Unntaket er Nationaltheatret stasjon. Passasjerer fra denne stasjonen kan benytte T-bane til Oslo S. Flytoget setter opp over 20 busser for å frakte passasjerer fra Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker, skøyen og Oslo S. Stasjonene vil bli bemannet, og merket slik at det skal bli enklest mulig å orientere seg for kundene.

 -Flytogets mål er at kundene skal få en best mulig opplevelse også under sommerens avvik. Det vil ta noe lenger tid enn vanlig å reise til og fra Oslo Lufthavn. Vi anmoder derfor våre reisende til å beregne 20 minutter ekstra på reisen, sier administrerende direktør i Flytoget, Linda Bernander Silseth.

Omfattende jernbanearbeid
Det er et omfattende jernbanearbeid som skal gjennomføres i løpet av de seks ukene stegningen varer. Prosjektet startet i 2009 og skal være ferdig innen utgangen av 2012. -Det er viktig for oss at arbeidet i sommer gjennomføres som planlagt. Gjennom en full stegning får vi utført like mye arbeid på seks uker som vi ville brukt 18 måneder på, dersom togene hadde gått, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger

Etter store driftsproblemer besluttet regjeringen en ekstra fornyelse i Oslo-området til 2 milliarder kroner. -Når alt arbeidet er ferdig skal jernbanen i dette området ha samme tekniske standard som Gardermobanen og et livsløp på 30 år, sier hun.