Fornyelse av Drammenbanen kan føre til en del nattestøy for naboene

Jernbaneverket skal i høst sette ned 150 nye fundamenter langs jernbanesporene mellom Slependen – Asker. På denne strekningen skal det borres og settes ned fundamenter for master og galger for oppheng av kjøreledning/ kontaktledning (KL).

De nye mastene og galgene vil gjøre det mulig å bygge et nytt kontaktledningsanlegg som skal sikre pålitelig og trygg togdrift. Dette er en del av totalfornyelsen av hele strekningen.

Kan forstyrre nattesøvn
Jernbaneverket varsler at arbeidet starter opp 24.oktober og er planlagt ferdig til jul. Ved streng kulde eller store snømengder kan perioden bli forlenget. Vi jobber i og ved sporene, og kan derfor bare jobbe når det ikke går tog; fortrinnsvis etter kl. 0100 og før første tog om morgenen.

Naboer varsles spesielt
Til å borre fundamentene vil det bli brukt et borretog. Dette toget oppnår et støynivå på over 100 desibel målt 10 meter unna. Det er omtrent like mye støy som et vanlig rullende passasjertog. De fleste av naboene vil imidlertid ikke bli berørt mer enn et fåtall netter, da vi borrer en time hvert sted før vi forflytter oss. Berørte naboer vil få eget varsel med mer info i postkassen når det nærmer seg.
Jernbaneverket har dispensasjon fra støyforskriften i Asker og Bærum kommune for å utføre arbeidet nattestid.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av arbeidene.

Ytterligere opplysninger fås av informasjonsrådgiver Torgald Sørli, telefon 47 23 94 69.


Borretog. Det er slikt tog som brukes for å sette fundamenter for kl-master. Foto: Baneservice.