Presseinvitasjon

Organisering og sammensetning av utredningsprosjektet for høyhastighetsbaner i Norge er klar. Prosjektets konklusjoner og anbefalinger vil ha svært stor betydning for utviklingen av fremtidens jernbane i Norge. Utredningene skal være ferdig innen 1. februar 2012.

Jernbaneverket inviterer pressen til en orientering om prosjektets organisering og sammensetning onsdag 28. april kl 10, i Jernbaneverkets lokaler på Stortorvet 7.             

Jernbanedirektøren, leder av styringsgruppen og den nyutnevnte prosjektlederen vil være tilstede.