Jernbaneverket stenger mer for å gjøre mer

Jernbaneverket har nå besluttet å utvide den planlagte perioden i sommer med stengt bane på strekningen fra Oslo S til Lysaker på Drammenbanen. Banen blir nå stengt i 14 dager mer og strekningen blir dermed stengt fra 10/7 til 9/8. Hensikten er å få utført mer av det viktige og nødvendige fornyelsesarbeidet på strekningen.

Strekningen Oslo S - Lysaker med Oslotunnelen blir stengt mer i sommer for at Jernbaneverket skal få utført mer av det hardt tiltrengte fornyelsesarbeidet.<strong> Foto: Øystein Grue</strong> 

Opprinnelig var det planlagt å stenge Drammenbanen mellom Oslo S og Lysaker i 16 dager til sommeren, men denne perioden blir nå utvidet med 14 dager. Dermed blir det mulig å komme lenger i arbeidet med å bedre kvaliteten og fornye viktige deler av den nedslitte infrastrukturen. Blant annet blir arbeidene med å montere strømskinne i taket og akseltellere i sporet gjennom Oslotunnelen intensivert. På Skøyen stasjon skal det gjennomføres en omfattende kontroll og utskifting av kabelskjøter i sikringsanlegget for å få ned antallet feil.

Tiltakene inngår i det store oppgraderingsprosjektet for jernbanen gjennom Oslo som skal være ferdig til ruteendringen i desember i 2012. I tillegg til stengningsperioden vil det pågå arbeider på strekningen på sen kveldstid og om natten. Etter sommerens anleggsperiode vil det fortsatt gjenstå mye arbeid før jernbanen gjennom Oslo har fullgod standard, men det vil være tatt nye og viktige skritt i riktig retning.

Jernbaneverket ser at antallet feil går markant ned på de delene av strekningen som er fornyet til nå, men foreløpig gjelder dette bare en liten del av strekningen fra Etterstad til Lysaker.

I tillegg til strekningen Oslo S – Lysaker skal det også gjennomføres flere andre omfattende anleggsarbeider på Drammenbanen til sommeren. Ved Sandvika skal det legges inn nye spor som forberedelse til det nye dobbeltsporet Lysaker – Sandvika som tas i bruk sommeren 2011.  I Drammen skal sikringsanlegget på stasjonen bygges om for å kunne håndtere flere tog.

Drammenbanen blir på grunn av dette  stengt eller delvis stengt i følgende perioder i sommer:

• Oslo S – Lysaker: Fra lørdag 10/7 kl 13.00 til mandag 9/8 kl 03.00
• Drammen stasjon: Fra fredag 18/6 kl 20.00 til tirsdag 22/6 kl 04.00
• Oslo S – Drammen inkludert Drammen stasjon: fredag 23/7 kl 23.00 til mandag 9/8 kl 03.00

To-sporsdrift og færre tog: På grunn av omkoblingsarbeidene på Drammen stasjon vil det i perioden fra tirsdag 22/6 kl 04.00 til fredag 23/7 klokken 23.00 bare være to operative togspor over Drammen stasjon. Dette betyr at det vil kjøres færre tog gjennom stasjonen.

NSB og Flytoget vil komme med detaljert informasjon om alternativ transport for de periodene Drammenbanen i sommer blir helt eller delvis stengt.