Gradvis full mobildekning på hele jernbanenettet

I sommer starter arbeidet med å skaffe full mobil- og internettdekning på togene i Norge. Jernbaneverket samarbeider med både med togselskapene og mobil- og bredbåndsleverandørene for å sikre stabil dekning på alle norske jernbanestrekninger.

Sanrt blir det full dekning for internettn og mobiltelefon på toget. <strong>Foto: Øystein Grue </strong>Oslotunnelen er først ut. Utstyret som skal til, monteres i løpet av perioden med innstilt togtrafikk i sommer og utstyret i tunnelen forventes å være i drift i løpet av høsten.
Den første hele strekningen som bygges ut, er Skien – Oslo – Lillehammer. Her starter monteringen av utstyr for mobil- og internettdekning i løpet av høsten, og etter planen skal det være full dekning i alle tunneler i løpet av 2011.

Alle strekninger


- Det var i fjor sommer at det skjøt fart, opplyser teknologidirektør i Jernbaneverket, Terje Steinsvik. - Da tok Samferdselsdepartementet kontakt med oss om mobildekning. Og ut på høsten ga departementet oss oppdraget med å sørge for at det blir full mobildekning og trådløst nett for togpassasjerene.
Målet er at alle banestrekninger skal få full dekning av GSM og de nye generasjonene av mobile systemer. Det er ikke sikkert at operatørene finner det kommersielt interessant bygge ut full dekning på fritt land langs strekningene med liten trafikk. I disse tilfellene kan Jernbaneverket gjøre et offentlig kjøp for å få dekning.

Spleiselag

Fordelingen blir slik at Jernbaneverket tar kostnaden for å få dekning i tunnelene. De største operatørene har muntlig sagt at de skal tette dekningshullene som er utenfor tunnelene. Nå jobber Jernbaneverket Nett med å formalisere forpliktelsene for de operatørene som vil med på spleiselaget.
- Vi har 20 millioner kroner som skal brukes i år. De pengene går til arbeid og utstyr i Oslo-tunnelen og på erfaringsstrekningen Skien–Oslo–Lillehammer. Vi har også laget et grovt kostnadsoverslag. Dersom Jernbaneverket må trå til med offentlig kjøp i stor skala, vil det trengs om lag 500 millioner kroner i investeringsmidler, sier Terje Steinsvik til Jernbanemagasinet.