Drammen stasjon: Ombygging av tekniske anlegg tar lengre tid

Det vil ta lengre tid enn forutsatt å gjennomføre den planlagte kapasitetsøkningen på Drammen stasjon. Nye risikovurderinger knyttet til framdriften viser at Jernbaneverket ikke når å ferdigstille ombyggingene som planlagt. Jernbaneverket vurderer alternative løsninger.

Sportilpasningene i Drammen tar lenger tid enn planlagt. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>

Den nye sporforbindelsen ved Drammen stasjon er ferdig bygget og det gjenstår å sluttføre arbeidet med selve signal- og sikringsanlegget. Dette var planlagt gjennomført fra 22.06.09 til 03.08.09 med redusert/ingen togtrafikk over Drammen stasjon.

Ombyggingen av det eksisterende signal- og sikringsanlegget er svært krevende og har vist seg å bli mer omfattende enn det som tidligere har vært forutsatt. Jernbaneverket har hatt løpende risikovurderinger knyttet til fremdriften i prosjektet. De siste vurderingene foretatt i juni viser at det ikke er mulig å kunne ferdigstille prosjektgrunnlaget for gjennomføring av arbeidene i sommer som planlagt. Nytt tidspunkt for gjennomføringen vil bli avklart senere.

Alternative tiltak
Alternative tiltak kan likevel gjøre det mulig med trafikkstart for Flytoget til og fra Drammen i september. Jernbaneverket og Flytoget vil komme tilbake med nærmere informasjon når dette er ferdig kartlagt om kort tid.

Jernbaneverket beklager den situasjonen som har oppstått, men understreker at det av hensyn til banens trafikanter og togselskapene må være full trygghet for at trafikken kan komme i gang igjen til fastsatt tid ved større arbeider på denne viktige banen.

Trafikkavviklingen fra 22.juni
Nærmere informasjon om hvordan NSB nå vil avvikle trafikken fra 22. juni finnes på selskapets hjemmesider www.nsb.no.

Den planlagte stengningen av Drammenbanen i siste del av juli for innkobling av den nye Lysaker stasjon med fire spor ligger fast.  

Kontaktperson for media:

Markeds og kommunikasjonsdirektør

Svein Horrisland, tlf. 91655155