Tog 62 har sporet av mellom Myrdal og Hallingskeid 21/2

Tog 62, formiddagstoget fra Bergen til Oslo, har sporet av mellom Myrdal og Hallingskeid stasjoner. Politiet opplyser at det ikke er meldt om personskader og passasjerene vil enten returnere til Myrdal stasjon med den uskadde delen av togsettet, eller bli hentet av et annet togsett østfra. Bergensbanen er derfor stengt mellom Myrdal og Hallingskeid inntil videre.

Avsporingen skjedde ved 10-tiden onsdag. De to første vognene i togsettet har sporet av. Toget besto av et dobbelt motorvognsett av type 73.


Årsaken til avsporingen er ikke kjent. Toget 130 passasjerer. Passasjerene ble flyttet over i den delen av toget som står på skinnene etter avsporingen.

Det var i dette fjellområdet ved Storekleven øst for Myrdal at avsporingen skjedde.