Større godsvogner gjennom Oslo

Jernbaneverket har nå åpnet to tunneler på Østfoldbanen i Oslo for større godsvogner. Dette betyr at godstog til og fra Sverige med store biltransportvogner kan spare over en time. Profilet i tunnelen er gjort større ved en ny måte å montere kontaktledningen på.

Klart for multipurposevogner på Østfoldbanen gjennom Oslo. Disse vognene er større en de eldre vogntyperne for biltransporter. Foto: Njål SvingheimI biltransporttogene mellom Sverige og Drammen kjøres det blant annet såkalte multipurposevogner, en vogntype som er høyere enn de tradisjonelle bilvognene. Disse vognene gjør transportene mer effektive ved at de har plass til flere biler enn de eldre vognene. Til nå har alle biltogene fra og til Sverige vært nødt til å kjøre oppom Alnabruterminalen og snu kjøreretningen der, fordi tunnelene St.Hallvards tunnel og Oslogate tunnel på Loenga har vært for lave for slike vogner. Når disse vognene nå kan kjøres direkte gjennom Oslo S på Østfoldbanen, kan det spares over en time i framføringstid mellom terminalene i Sverige og Drammen.


-Det vi har utviklet er spesielle oppheng som gjør det mulig å vinne den høyden i tunneltaket som vanligvis må til for kontaktledningens hengetråd, forteller overingeniør Thor Egil Thoresen ved Jernbaneverkets Elkraftavdeling. -I stedet for bæretråd har vi to parallelle kontaktledninger og et egenutviklet system for opphenget av disse.

Også for to-etasjes personvogner
Den egenutviklede løsningen har vært i prøvedrift i ett år i en av tunnelene, før begge tunnelene nå er åpnet for trafikk med de større vognene. Dette vil også gjøre det mulig å kjøre to-etasjes personvogner gjennom tunnelene, dersom det skulle bli aktuelt.

Jernbaneverket vil også vurdere det egenutviklede systemet når det skal vurderes større lasteprofil gjennom andre trange tunneller.

Nye utliggere for kontaktledningen monteres i St.Halvards tunnel i Oslo. (Foto: Øystein Grue)