Skarverennet: 40 ekstratog på Bergensbanen

Lørdag 21 april arrangeres årets Skarverenn. I alt skal det kjøres 40 ekstratog for å frakte alle deltakerne fram til start og hjem igjen. I tillegg kommer de ordinære person- og godstogene. Kapasiteten på Bergensbanen må utnyttes til tålegrensen.

Folksomt på Finse stasjon tidlig om morgenen på skarverennsdagen. Foto: Bjørn Ove BottenSkarverennet er ikke bare en utfordring for de 13.000 deltakerne som skal gå det 37 kilometer lange turrennet fra Finse til Ustaoset. Den store trafikken og de mange ekstratogene utgjør også en utfordring for Jernbaneverket og NSB.


Skarverennet arrangeres i år lørdag 21.april og samtlige av de rundt 13.000 deltakerne transporteres til start på Finse og Haugastøl med tog i løpet av noen hektiske morgentimer.

Hele 40 ekstratog må til for å frakte skiløperne til start og fra mål. De fleste togsettene består 9-vogners lokaltogsett av type 69D som hver har en kapasitet på 1350 passasjerer. Togene starter fra Gol, Ål og Geilo, i tillegg til ekstratog direkte fra både Oslo og Bergen. Kapasiteten på Bergensbanens høyfjellsstrekning utnyttes maksimalt for å frakte alle deltakerne til og fra rennet. I tillegg til de 40 ekstratogene må det også kjøres 12 tog uten passasjerer for å få togsettene i rett utgangsposisjon før og etter Skarverennet. NSB øker i tillegg kapasiteten på sine ordinære tog denne hlgen for å ta unna den store trafikken, som er større en påskeutfarten.

Ruteplanlegger Terje Erdal ved Jernbaneverket i Bergen opplyser at det etableres økt beredskap for å rette eventuelle feil på strekningen renndagen. Fra NSB er 14 lokførere og 16 konduktører i sving med Skarverennstrafikken, mens det er 10 personer utplassert på stasjonene Geilo, Ustaoset, og Finse. I tillegg stiller Geilo idrettslag, Geilo og Finse Røde kors hjelpekorps med hele 700 funksjonærerfor å avvikle rennet, noen av disse vil også være utplassert på stasjoner og i tog.

Driftsopplegget er laget i et samarbeid mellom Geilo Idrettslag, NSB og Jernbaneverket, og baserer seg på erfaringene fra de senere årene. Det er stasjonene Geilo, Ustaoset, Haugastøl og Finse som har den tetteste trafikken, men hele Bergensbanen har denne helgen meget stor togtrafikk. På renndagen pendler togene fram og tilbake på høyfjellet hele dagen for å frakte deltakerne til og fra løpet.

De fleste deltakerne starter fra Finse, men noen skal også gå fra Haugastøl. Innkomsten er som vanlig på Ustaoset og deretter er det togtransport tilbake til Geilo. På kvelden går det igjen ekstratog både til Oslo og Bergen. Den ordinære togtrafikken skal ikke påvirkes av Skarverennet ut over at det også i disse togene nok blir mange renndeltakere.