Raumabanen utvikles som turistbane

Fra neste sommer skal det satses store ressurser på å gjøre Raumabanen til et opplevelsesprodukt. NSB går inn i Raumabanens utviklingsselskap og med støtte fra lokalt næringsliv skal det i tre måneder kjøres spesielle turisttog mellom Åndalsnes og Bjorli. Det skal legges til rette for turisttogene langs banestrekningen, og den daglige kapasiteten skal være 1300 passasjerer.

Raumabanen går gjennom et storslått landskap og skal nå bli gjenstand for en betydelig turistsatsing. (Foto: Leif J Olestad)Planene for å styrke turist-satsingen på Raumabanen ble lagt fram i Samferdselsdepartementet fredag 4.mai. -Jeg kommer fra et fylke som har sett hvilken betydning turistsatsingen på Flåmsbana har, og jeg synes det er hyggelig å kunne være med som fødselshjelper for en turistsatsing også på Raumabanen, sier statsråd Liv Signe Navarsete. -Raumabanen kan bli et storslått turistproduukt og blir ingen konkurrent for Flåmsbana. Dette er et marked i vekst og her er plass for alle, sier Samferdselsministeren. Navarsete understreker banens betydning lokalt for både næringslivet og for lokalbefolkningen som bruker det offentlig kjøpte persontogtilbudet på banen. Raumabanen har også stor godstrafikk.


Satsingen vil i tillegg til samarbeidsavtalen også innebære at NSB går inn som aksjonær i Raumabanens Utviklingsselskap etter en rettet emisjon. Dette kommer fra NSB sin side som et resultat av turisttogets positive mottagelse de senere årene, samt den store interessen for opplevelsesprodukt med tog i Norge. Romsdalen er også det området i Norge med flest besøkte turistattraksjoner i nærområdet. NSB tar med seg erfaring fra Bergens – og Flåmsbana inn i produktet, sier Arne Fosen, direktør for strategi og forretningsutvikling i NSB.

Fra venstre, direktør strategi og forretningsutvikling NSB, Arne Fosen, samferdselsminister Liv Signe Navarsete og styreleder Erik Berg, Raumabanens Utviklingsselskap. (Foto: Øystein Grue)I tre sommermåneder fra neste år blir togtilbudet på Raumabanen lagt om. Da skal det kjøres flere togturer mellom Åndalsnes og Bjorli. Dette blir moderne tog, (type 93), med store vinduer som gir god utsikt til den storslåtte naturen, og det skal settes inn langt større kapasitet enn i dagens regiontog på strekningen. Det blir understreket at alle togavgangene også skal være åpne for alle, ikke bare som bestilte avganger for cruiseskipene som anløper Åndalsnes. Togturen fra Åndalsnes til Bjorli skal ta en time med innlagte fotostopp og guiding underveis.

Raumabanens Utviklingsselskap er inne i sin femte sesong og også i år skal det kjøres veterantog for turister på Raumabanen, men fra neste år blir det altså en vesentlig større turistsatsing på Raumabanen.