NSB: 1,6 millioner flere togpassasjerer

NSB hadde også i 2006 en klar vekst i persontrafikken. 48,9 millioner passasjerer resite med NSBs tog i fjor, det er 3,6 prosent flere enn i 2005. -NSB er fornøyd med at stadig flere velger toget, sier visekonsernsjef Rolf Roverud.

NSB opplevde en betydelig trafikkvekst også i 2006. (Foto: Njål Svingheim)Fremgangen for NSB ser ut til å fortsette også inn i 2007. - Utfordringen det neste året blir å opprettholde regulariteten, forbedre punktligheten og gradvis sette inn fornyet materiell på strekninger hvor kvaliteten er for dårlig. Vi skal jobbe for minst mulig avvik i trafikken. Når avvik oppstår håper vi på å kunne bli bedre på informasjon og kundehåndtering, sier Roverud i en pressemelding.


Under finner du en oversikt over utviklingen på hver enkelt strekning. Punktlighetstallene er gjennomsnittlig punktlighet for hele året.

 • NSB Regiontog på Østfoldbanen, Oslo - Halden (Göteborg): +3%, 1 145 000 passasjerer,punktlighet: 87 prosent.
 • NSB Regiontog på Dovrebanen, Oslo - Lillehammer +5%, 1 040 000 passasjerer, punktlighet: 84%
 • NSB Regiontog på Vestfoldbanen, Oslo - Skien: +5%, 1 650 000 passasjerer, punktlighet: 87%
 • NSB Regiontog på Nordlandsbanen: -5%, 155 000 passasjerer (Trondheim- Bodø), punktlighet: 85%
 • NSB Regiontog på Rørosbanen: +6%, 160 000 passasjerer, punktlighet: 89%
 • NSB Regiontog på Raumabanen: +17%, 73 000 passasjerer, punktlighet: 88%
 • NSB Regiontog på Sørlandsbanen, Kristiansand - Stavanger: +7%, 370 000 passasjerer, punktlighet: 86%
 • NSB Regiontog på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim: stabil trafikkutvikling, 395 000 passasjerer over Hjerkinn, punktlighet: 86%
 • NSB Regiontog på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen: +2%, 630 000 passasjerer over Finse, punktlighet: 88%
 • NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Kristiansand: +5%, 420 000 passasjerer over Lunde, punktlighet: 86%

NSB Lokaltog:

 • NSB Lokaltog i Bergen: +3%, 1 345 passasjerer Bergen - Voss - Myrdal, punktlighet 86% (Bergen - Arna: 99%)
 • NSB Lokaltog i Trøndelag: +4% (Trondheim - Røros: +12%) , Trondheim – Steinkjer: 535 000 passasjerer, Trondheim – Røros: 115 000 passasjerer, Trondheim – Storlien: 65 000 passasjerer. Punktlighet: 93%.
 • NSB Lokaltog på Arendalsbanen: stabil trafikk, 59 000 passasjerer, punktlighet: 85%
 • NSB Lokaltog i Osloområdet: + 3%, punktlighet: 86%
 • NSB Lokaltog i Stavanger: +5%, punktlighet: 84%