Klar framgang for Gjøvikbanen

NSB Anbud AS opplever stor vekst i trafikken på Gjøvikbanen. For flere større stasjoner er veksten på 20 – 30% i forhold til i fjor. –Også passasjerenes tilfredshet med togene og togtrafikken vår er økende, så dette er vi veldige glade for, sier direktør Margareth Nordby i NSB Anbud AS.

Stadig flere tar toget på Gjøvikbanen, også midt på dagen som her fra Kjelsås stasjon. (Foto: Njål Svingheim)-Trafikkøkningen på Gjøvikbanen, viser at vi er i ferd med oppfylle den intensjonen Samferdselsdepartementet hadde med å konkurranseutsette trafikken på banen, sier direktør Margareth Nordby til Jernbaneverkets nettsider. Et viktig element i avtalen vi har med Departementet, er at vi skal få flere til reise med tog. Vi ser nå at flere avganger og god punktlighet gjør at flere velger toget, sier Nordby.


Flere av stasjonene på Gjøvikbanen kan skilte med en kraftig vekst. Gjøvik stasjon økte med 33% fra høsten 05 til høsten 06. Eina økte med hele 42% og Jaren med 30%. For de aller fleste stasjonene er det en økning, og for ekstempel fra den trafikktunge Nittedal stasjon er veksten på 21%. –Trafikken på den sørlige delen av Gjøvikbanen er viktig for oss, men vi mener også det er svært gledelig at økningen er så stor på banens nordlige del. Vi kjører med tilnærmet stive ruter hele dagen, og vi ser at dette får flere til å ta toget, sier Nordby. Sett under ett er trafikkøkningen på Gjøvikbanen 15 %. Lunner er den eneste stasjonen med nedgang (14%), noe som nok skyldes færre togstopp. NSB Anbud jobber nå med å få til flere avganger fra Lunner. Det vil også komme en økning i kapasiteten sør for Roa om morgenen i form av et nytt tog som skal avlaste tog 206. Det er allerede satt inn et ekstra tog som avlaster tog 204 sør for Roa.

Midt på dagen
Gjøvikbanen er en typisk pendlerbane, men nå ser NSB Anbud at togene også midt på dagen for mer trafikk. –Vi ser en økning i andre typer reisende midt på dagen, sier Nordby. Hun understreker at selskapet hele tiden investerer i togsettene for å holde dem i god stand. Kundetilfredsheten på Gjøvikbanen har økt fra 60 til 72% for strekningen Skøyen – Jaren og fra 68 til 72% for strekningen Oslo – Gjøvik. Dette viser at togene våre har blitt godt mottatt, sier direktøren, som ikke legger skjul på at det likevel stadig dukker opp større og mindre utfordringer. Hærverk på stasjonene er for eksempel et problem som rammer passasjerer, togselskap og Jernbaneverket. NSB Anbud håper det skal være mulig å holde åpne venterom de fleste steder i vinterhalvåret, og ønsker seg levende stasjoner der eksterne leietaker skaper liv og tilstedeværelse.

Gjøvikbanen er en av landets mest punktlige banestrekninger. –Dette er helt avgjørende for å holde på passasjerene og å få flere til å velge å bruke oss. Punktligheten er et resltat av god og målrettet innsats fra både Jernbaneverket og våre egne medarbeidere, avrunder Maragareth Nordby i NSB Marked AS.