Jernbaneverket øker innsatsen mot elgpåkjørsler

Jernbaneverket vil nå øke innsatsen ytterligere for å få ned tallet å på elg som blir påkjørt av toget på Røros- og Solørbanen. –Vi ser at det hjelper i fore elgen, slik at det blir mindre attraktivt for den å søke til jernbanelinja, sier banesjef Tor Rørosgård. Nå vil han doble foringsinnsatsen i de mest utsatt områdene.

Jernbaneverket mener altfor mange elger blir påkjørt av tog. Nå trappes innsatsen ytterligere opp. Foto: Anders HaakonsenI januar og februar ble det påkjørt 103 elger av togene på Røros- og Solørbanen. I samme periode i fjor var tallet 119. -Jernbaneverket mener alt for mye storvilt blir påkjørt av tog, og arbeidet for å forsøke i redusere elgpåkjørslene skal nå trappes ytterligere opp, sier banesjef Tor Rørosgård på Røros- og Solørbanen til Jernbaneverkets nettsider.


-Vi har i dag samarbeid med viltmyndigheter og grunneiere i Stor-Elvdal, Rendalen, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner om foring og skogrydding, sier banesjefen. Dette har fungert i flere år og både Jernbaneverket, grunneiere, og viltmyndigheter er fornøyde med dette samarbeidet. -Vi kommer til å øke tilskuddet til foring i alle disse kommunene, samtidig som skal det ryddes mer skog i de mest utsatte områdene.

Jernbaneverket bidrar også til brøyting av en del skogsbileveier, slik at elgen kan ta seg lettere fram der i stedet for i jernbanesporet. –Men det er foring og skogrydding som er de viktigste tiltakene, sier Rørosgård.

Allerede i sommer skal skogryddingen starte i et samarbeid med viltmyndigheter og grunneiere.