Høyhastighetsbaner: Flere analyser skal gjøres

Den Sørnorske Høgfartsringen skal lyses ut som et eget konsulentoppdrdag. I tillegg skal den tyske konsulentgruppen VWI utvide sin fase to av utredningsarbeidet ved at strekningene Oslo – Bergen og Oslo – Stavanger også tas med.

Tysk høyhastighetstog, ICE. (Foto: Deutsche Bahn)Som kjent anbefalte den tyske konsulentgruppen i november å se nærmere på strekningene Oslo – Gøteborg og Oslo – Trondheim i sin foreløpige konklusjon. -Reaksjoner og innspill fra en rekke instanser har gjort at Jernbaneverket ønsker å utvide vurderingene til også å omfatte strekningene Oslo – Bergen, og Oslo – Stavanger, sier prosjektleder Lars Erik Nybø. VWIs utredning for disse strekningene skal følge samme metodikk som den pågående utredningen av Oslo – Trondheim og Oslo – Gøteborg. I tillegg vil det altså bli lyst ut et eget konsulentoppdrag for å se på den foreslåtte "Sørnorske Høgfartsringen" Oslo – Bergen – Stavanger- Kristiansand – Oslo.


Framlagt materiale og Stortingets behandling av den Sørnorske Høgfartsringen, er bakgrunnen for at Jernbaneverket har besluttet å utvide opplegget for neste fase av utredningsarbeidet. Målet er å få et så bredt grunnlagsmateriale som mulig, der ulike terrengformer og bygningstekniske utfordringer blir analysert, i tillegg til mer detaljerte studier av driftsopplegg og stoppmønster. På grunn av dette vil derfor utredningsarbeidet først være avsluttet etter sommeren 2007