15 millioner ekstra til Jernbaneinvesteringer

Regjeringen forslår i Revidert Nasjonalbudsjett at det bevilges 15 millioner kroner mer til investeringer i jernbanen. Pengene skal brukes til bygging av en sporforbindelse på Drammen stasjon og tiltak for godstrafikken i Bergen og Trondheim.

Det skal legges inn en ny sporforbindelse fra spor fire til spor tre på Drammen stasjon for å kunne forlenge Flytogets rute hit. (Foto: Njål Svingheim)Sporforbindelsen på Drammen stasjon skal bestå av to sporveksler og er nødvendig for at flytogene skal kunne få Drammen som endestasjon neste år. Det må bygges inn en slik forbindelse fra spor fire til spor tre, slik at flytogene kan ledes inn på stasjonen i et spor som de kan kjøre direkte ut igjen fra. Uten en slik forbindelse ville ikke Drammen stasjon ha tilstrekkelig kapasitet til å ta i mot flytogene. Tiltaket fører også med seg at stasjonens sikringsanlegg må bygges om. Det foreslås 10 milioner til dette på årets budsjett.


Regjeringen foreslår videre at det skal brukes fem millioner kroner til tiltak som øker sporkapasiteten på godsterminalen i Bergen og til sporforlengelse på Heimdal stasjon i Trondheim.

Det blir også foreslått at grensen for kjøreveisavgiften på jernbanen heves fra 22,5 tonn til 25 tonns aksellast. Dette har betydning for tømmertrafikken på Røros- og Solørbanen som er forsterket for 25 tonns aksellast.