Svingen og Åsåker holdeplasser klare før jul

Julepresangen til folk i Fet og Røyken kommuner er at utbedringsarbeidene på Svingen og Åsåker har gått raskere enn forventet. Svingen får togstopp igjen fra 21. desember og Åsåker fra 22. desember.

Svingen holdeplass på Kongsvingerbanen. (Foto: Njål Svingheim)Togene sluttet å stoppe på Svingen og Åsåker 27. november etter en risikovurdering som viste at det var stor fare for skade på passasjerer ved avstigning. Jernbaneverket har sammen med NSB funnet fram til og analysert tiltak som kunne gjennomføres raskt slik at togene kunne stanse igjen så snart som mulig. Målet var å få tiltakene på plass før ruteendring. Takket være raskt arbeid fra alle involverte blir Svingen åpnet for togstopp allerede fra 21. desember kl. 02.00 og Åsåker fra 22. desember kl. 02.00.


På Åsåker er gjerdet på brua forhøyet for å hindre at noen kan falle ned. Det vil også komme opp skilt som advarer mot avstigning utenfor plattformen og belysningen skal forbedres. På Svingen er plattformen forlenget med ca 20 meter. Det gir tilstrekkelig lengde for de togene som stopper der.

Åsåker holdeplass på Spikkestadbanen. (Foto: Njål Svingheim)