Presseorientering om utredning av høyhastighetsbaner

Onsdag 22. november inviterer Jernbaneverket til en presseorientering på Grand Hotell i Oslo i forbindelse med at den tyske konsulentgruppen VWI legger frem en foreløpig rapport om mulighetene for å bygge høyhastighetsbaner i Norge.

Høyhastighetstoget Eurostar som går mellom London og Paris. (Foto: Njål Svingheim)Presseorienteringen starter presis klokken 0900 og er ferdig 0945.

Det blir muligheter til å gjøre intervjuer med representanter fra VWI-gruppen (Verkehrswissenschaftliges Institut Stuttgart) som har ansvaret for den foreløpige rapporten som er levert på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Presseorienteringen etterfølges av et høyhastighetsseminar med inviterte foredragsholdere. Dette starter klokken 1000 og åpnes av Erik Lahnstein, politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.

Seminarprogrammet er vedlagt som lenke til saken