Jernbanemagasinet nr.3 2006: Prosjektfinansiering kan bli løsningen

Prosjektfinansiering kan bli verktøyet som skal til for å få gjennomført Stortingets NTP-vedtak og få til en mer helhetlig og effektiv utbygging av veier og jernbane her til lands. Det er konklusjonen etter at Jernbanemagasinet har snakket med en rekke sentrale samferdsels- politikere.

-Prosjektfinansiering kan absolutt bli verktøyet som skal til for å oppfylle Soria Moria- løftene for vei og jernbane i årene framover og til å ta igjen etterslepet fra i år, sier stortings-representant Irene Johansen til Jernbanemagasinet. Arbeiderpartiets talskvinne i jernbanesaker i Stortingets trans-port- og kommunikasjonskomité mener derimot at det ikke er realistisk å tro at prosjektfinansiering også kan bli et verktøy for økt satsing på vei og jernbane utover Stortingets NTP-vedtak og hva Soria Moria-erklæringen lover.

Utredes

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete opplyste på konferansen "Jernbane-forum 2006" at det nå pågår et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet både på administrativt og politisk hold for å utrede prosjektfinansiering av utbygging og modernisering av vei- og banestrekninger. Etter Navarsetes mening kan prosjektfinansiering både gi bedre skjerming av utvalgte investeringer i vei og jernbane, sikre optimal framdrift og være et verktøy for å oppnå et høyere aktivitetsnivå.