Drammenbanen stengt på grunn av signalproblemer 9/5

Drammenbanen ble tirsdag ettermiddag stengt mellom Høvik og Sandvika på grunn av feil på signalanlegget. Signalanlegget fungerer slik at det når feil oppstår ikke er mulig å stille klarsignal for tog.

Feilen oppsto ved 15-tiden og det er ventet at banen ikke kan åpnes igjen før ca klokken 18. Blant annet må en skinneskjøt byttes ved Sandvika.

Antydet åpningstidspunkt klokken 18 må anses som en prognose.

Feilen på Drammenbanen fører til meget store forsinkelser og mange innstillinger i togtrafikken. Jernbaneverket beklager ulempene dette fører med seg.