Drammenbanen: Gjenåpnet for normal trafikk klokken 20

Drammenbanen ble gjenåpnet for normal trafikk på begge spor klokken 20 tirsdag kveld 9.mai. En signalfeil som oppsto ved 15-tiden forårsaket full stans med store trafikkproblemer til følge.

Signalanleggene er slik konstruert at det når en feil oppstår blir umulig å stille klarsignal for tog.

Det viste seg at det blant annet ble nødvendig å skifte skinneskjøter ved Sandvika. Banen ble åpnet for trafikk på ett spor ved 19-tiden og altså for full trafikk igjen klokken 20.

Stengningen førte til omfattende problemer i ettermiddagrushet og store forsinkelser for passasjerene. Jernbaneverket beklager de mange ulempene dette medførte.