Bergensbanen åpnet igjen etter strømfeil 2/4

Bergensbanen ble ved 16-tiden søndag 2/4 åpnet for trafikk igjen mellom Hønefoss og Sokna etter at tog 61 på formiddagen rev ned kontaktledningen.

Hva som forårsaket feilen på strømtilførselen ved Veme er ikke klarlagt. Reparasjonsarbeidet tok lang tid da det viset seg vanskelig å fjerne togsettet.


Mens banestrekningen var stengt ble passasjerene kjørt i busser mellom Hønefoss og Nesbyen/Ål stasjoner. Ettermiddags- og kveldstogene gikk som normalt, mens dagtogene passerte Veme med forsinkelser.