Åsåker holdeplass tas i bruk igjen i januar

Åsåker holdeplass på Spikkestadbanen skal tas i bruk igjen i januar. Jernbaneverket vil foreta en del utbedringer på holdeplassen, slik at på- og avstigningsforholdene blir tryggere. Arbeidene starter opp umiddelbart og skal etter planen være fullført til ruteendringen 8.januar.

Åsåker holdeplass på Spikkestadbanen kan tas i bruk igjen i januar. (Foto: Njål Svingheim)På Åsåker blir det blant annet bygd et et bedre rekkverk på brua i holdeplassens vestre ende og det blir bedre skilting og belysning.


Togene sluttet å stoppe på Åsåker 27. november etter en risikovurdering som viste at det var stor fare for skade på passasjerer ved avstigning. Det har vært et stort lokalt engasjement i saken, etter at holdeplassen ble midlertididg tatt ut av bruk.

Det er gjort en analyse av risikoen på de stasjonene som betjenes av lengre tog enn plattformens lengde. Tre stasjoner i Region Øst ble funnet å ha uakseptabel høy risiko; Svingen på Kongsvingerbanen, Åsåker på Spikkestadbanen og Hunderfossen på Dovrebanen.

For en uke siden ble det klart at også Svingen holdeplass på Kongsvingerbanen kan åpnes igjen i januar. Hunderfossen holdeplass er inntil videre erstattet av Hafjell hp, som ligger litt lengre nord.

I løpet av 2007 skal Jernbaneverket kartlegge det totale risikobildet på alle stasjoner og holdeplasser. Dette kan utløse behov for ytterligere tiltak.