Anlegget i gang Sandnes - Stavanger

Anleggsarbeidene på det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger er nå full gang. Det vil sammen med den nye godsterminalen på Ganddal bli investert for om lag to milliarder kroner i jernbanens infrastruktur i Stavangerområdet de kommende årene.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ved åpningen av anlegget for nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger. Foto: Øystein Grue-Dette anlegget utgjør en viktig del av regjeringens strategi om å bygge ut jernbanen i og omkring de store store byene, sa ministeren.


Statsråden la vekt på at anlegget på Jæren er en del av strategien om å satse på jernbane i de større byområdene. Neste år blir det anleggsstart i Sørkorridoren ved Oslo, nærmere bestemt på Ski stasjon, og anlegget i Vestkorridoren går for fullt med Lysaker stasjon og oppstart på Lysaker - Sandvika.

Ved siden av statsråden holdt også Jernbaneverkets direktør Steinar Killi tale under arrangementet, der han roste regjeringen for å følge opp målsettingene i Nasjonal transportplan.

Markeringen fant sted ved den fremtidige Jåttåvågen holdeplass der den første grunnentreprisen nå settes i gang.

Her ved Jåttåvågen ble anlegget startet opp 23.oktober 2006. Foto: JernbaneverketEntreprisen er en 600 meter lang strekning med nytt spor, ny holdeplass og omlegging av atkomstveier. Arbeidene innebærer en rekke konstruksjons- og sprengningsarbeider i et tett befolket område.

Jernbaneverket er allerede i gang med å klargjøre strekningen for anleggsarbeider. Dette innebærer blant annet grunnundersøkelser og flytting av en del kabler og master.

Den nye dobbeltsporstrekningen blir 15 kilometer lang og vil stå ferdig i 2009.