140 års forargelse slutt

Onsdag 1.november ble den sterkt trafikkerte Grønland planovergang i Drammen stengt for godt. 170 ganger i døgnet har bommene senket seg og skapt lange køer for vegtrafikken og ofte også farlige situasjoner.

Siste tog over Grønland planovergang for overgangen ble stengt for vegtrafikk 1.november 2006. (Foto: Njål Svingheim)Klokken 13.30 onsdag 1.november kjørte den siste personbilen over Grønland planovergang i Drammen. Samtidig åpnet den nye firefeltsvegen (Kreftings gate) under jernbanen litt lenger vest. -Grønland planovergang er stengt for all trafikk og blir formelt lagt ned fredag 3.november når permante gjerder er på plass, opplyser senioringeniør Ivar Magnussen i Jernbaneverket i Drammen. Det at den nye undergangen har fire felt, sier det meste om hvor stor vegtrafikken har vært over overgangen. Samtidig er det også svært stor togtrafikk på stedet. Alle tog mot Vestfold, Kongsberg, Sørlandsbanen og Bergensbanen kjører her og alle godstogene til og fra Sundland skiftestasjon kjører her. Summen av dette er at bommene har hevet og senket seg mer enn 170 ganger i døgnet.


Planovergang siden 1866
Helt siden Randsfjordbanen ble tatt i bruk fram til Vikersund i 1866, har det vært planovergang på stedet. Fram til Drammen stasjon fikk sikringsanlegg i 1931 var bommene manuelt betjent. Da politiet for noen år siden (1999) flyttet til Grønland, var en av betingelsene at det skulle bygges en undergang. Det ble da åpnet en fotgjengerundergang som også kan benyttes av politibiler under utrykning. Kreftings gate, som nå er åpnet, har kostet om lag 240 millioner kroner og er en del av den såkalte vegpakke Drammen. Jernbaneverket har bidratt med midler i forbindelse med byggingen av selve undergangen. -Vi er svært glad for at vi nå kan stenge denne planovergangen sier fungerende banesjef Bjørn Ståle Varnes til Jernbaneverkets nettsider.