Pressekontakter

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer.

Medievakt: 916 56 565
Medievakten er døgnbetjent og gir opplysninger om hendelser i togtrafikken og formidler henvendelser til riktig kontaktperson i Bane NOR.

Følg vår pressekonto på Twitter: @baneNORpresse

Sentralt/konsernledelsen:

Konserndirektør samfunnskontakt Jonette Øyen: tlf. 924 92 423
Pressesjef Thor Erik Skarpen: 916 55 144

Regionalt, Infrastrukturdivisjonen:

Oslokorridoren:  Kjell Bakken: tlf 916 57 573
(Lillehammer - Oslo S - Skien)
Hovedbanen, Gardermobanen, Spikkestadbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen fra Lillehammer og sørover 

Øst:  Harry Korslund: tlf 916 55 989
Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Østfoldbanen

Sør: Torgald Sørli (fung.), tlf 472 39 469
Jærbanen, Sørlandsbanen

Vest:  Ingunn Halvorsen, tlf 970 89 209
Bergensbanen, Vossebanen, Flåmsbana

Midt:  Dag Svinsås, tlf 916 72 525
(Steinkjer - Trondheim S - Lillehammer)
Rørosbanen, Solørbanen, Raumabanen, Meråkerbanen, Dovrebanen nord for Lillehammer, Nordlandsbanen fra Steinkjer og sørover

Nord:  Thor Brækkan, tlf 995 50 090
Ofotbanen, Nordlandsbanen Bodø - Steinkjer

Øvrige divisjoner:

Bane NOR Eiendom (inkludert stasjoner): Kristin Paus, tlf 916 02 752

Digitalisering og teknologi: Miguel Carazo, tlf 916 56 247

Kunde og trafikk: Henvendelse til medievakt, tlf 916 56 565

Utbyggingsprosjekter:

Follobanen: Kathrine Kjelland, tlf 913 98 178

Intercity (planlegging): Ingunn Monstad, tlf 976 12 100

Vestfoldbanen: Trine Bratlie Evensen, tlf 930 89 550

Venjar-Eidsvoll-Langset, Kleverud-Sørli (Dovrebanen): Hilde Marie Braaten, tlf  977 00 383

Sandbukta-Moss-Såstad: Nina Kjønigsen, tlf 456 18 351

Bergen-Arna: Ingvild Eikeland, tlf 982 49 707

Ringeriksbanen og E16:Halldis Skogen, tlf. 920 60 012

Trønderbanen og fornyelsesprosjekter: Bård Bjerkaker, tlf: 900 67 007

For spørsmål om konkurranse i togtrafikken, utredninger, langsiktig utvikling av jernbanen og styring av hele jernbanesektoren, ta kontakt med Jernbanedirektoratet.


Epost-adresse til Bane NORs postmottak er: postmottak@banenor.no