Nyttige lenker

På denne sida har vi samla nokre lenker til andre aktørar i jernbanesektoren.

Infrastrukturforvaltarar i Norden:

Trafikverket  (Sverige)
Banedanmark (Danmark) 
Trafikverket (Finland)

Togselskap som driver trafikk i Norge:

NSB AS (persontrafikk)
Flytoget AS (persontrafikk)
NSB Gjøvikbanen AS (persontrafikk)
SJ AB (persontrafikk) 
CargoNet AS (godstrafikk)
Green Cargo AB (godstrafikk)
LKAB Malmtrafik AB (godstrafikk)
Hector Rail AB (godstrafikk)
Grenland Rail AS (godstrafikk)
Tågåkeriet i Bergslagen, AB (Tågab) (godstrafikk)

Styresmakter:

Jernbanedirektoratet
Statens jernbanetilsyn
Statens Havarikommisjon for Transport
Samferdselsdepartementet

Reiseplanlegger for togreiser i Norge og Europa:

Deutsche Bahn AG Reiseplanlegger