Pendlerparkering og dagparkering ved nye stasjoner

Bane NOR har besluttet å innføre prislagt parkering ved 17 nye stasjoner i mars.


Pendlerparkering

Pendlerparkering er et parkeringstilbud forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett på toget. Betaling skjer via appen «Bane NOR Parkering».

- Ved å innføre pendlerparkering, sørger vi for at de fleste parkeringsplassene ved stasjonen blir reservert for togpendlere innenfor vanlig pendlertid. Parkeringsplassene som avsettes til pendlerparkering, vil i tiden mellom kl. 05 og kl. 17 på hverdager, ikke lenger kunne opptas av andre. På kveldstid og i helgene kan plassene benyttes av alle, gratis, sier direktør for stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom.

Pendlerparkering vil koste kr. 100,- per 30-dagersperiode og kr. 35,- per uke ved alle de nye stasjonene. Kundene inngår parkeringsavtale og betaler i appen «Bane NOR Parkering». 

Dagparkering

Dagparkering er et tilbud til reisende med enkeltbillett som til tider trenger parkering. Dagparkering vil koste kr. 40,- per dag, og kundene betaler i tilgjengelig betalingsautomat. Dagparkering er priset hele døgnet.

- Ved å ta en rimelig pris for å parkere ved stasjonen, håper vi å motivere de togreisende som bor i nærheten, til å bruke andre fremkomstmidler enn privatbil. Vår erfaring er at vi ved å innføre betaling, får flere til å vurdere sin bilbruk. Dermed øker sannsynligheten for at de reisende som har et reelt behov for parkering, finner en ledig plass, sier Johansen.

Bane NOR har inngått avtale med profesjonelle parkeringsselskaper for å drifte parkeringstilbudet ved stasjonene. De vil kontrollere at brukerne av pendlerparkeringene har gyldig periodebillett, og at parkering for øvrig skjer i tråd med gjeldende regelverk.  

Ny parkeringsstrategi

Innføringen av prislagt pendlerparkering og dagparkering er et av flere virkemidler i Bane NORs nye, overordnede parkeringsstrategi.

- Med den nye parkeringsstrategien har vi til hensikt å kunne gi de togreisende et bedre parkeringstilbud ved stasjonene og samtidig bidra til samfunnets mål om nullvekst i biltrafikk i og rundt byene, sier Johansen.

Du kan lese Bane NORs parkeringsstrategi her.

Oversikt over det nye parkeringstilbudet 

Dette er de 17 aktuelle stasjonene hvor prislagt parkering innføres: Tangen, Nittedal, Frogner, Lindeberg, Spikkestad, Hokksund, Holmestrand, Sande, Skoppum, Stokke, Arna, Billingstad, Blommenholm, Hvalstad, Slependen, Vakås og Høn. 

Du finner en detaljert oversikt over priser og antall plasser på stasjonene i denne pdf-filen.

Bane NORs parkeringstilbud

Bane NOR har ca. 19.000 parkeringsplasser fordelt på 259 stasjoner rundt om i landet.  Parkeringsplassene er en viktig del av Bane NORs tilbud ved stasjonene. Parkering tilbys i tre kategorier:

Pendlerparkering er forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett. Betaling skjer via appen «Bane NOR Parkering».

Dagparkering er et tilbud til reisende med enkeltbillett som trenger parkering mer sporadisk. Betaling skjer ved hjelp av betalingsautomat.

Gratisparkering: Ved mange stasjoner tilbys i dag de reisende å parkere gratis. Bane NOR har ingen kontroll med om brukerne av gratisparkeringen er reisende.

Et godt parkeringstilbud ved stasjonene er en viktig forutsetning for å få flest mulig til å velge tog framfor egen bil. Jo flere som tar toget, jo færre biler blir det på veiene. Dette er bra for miljøet og bidrar til bedre framkommelighet i trafikken for dem som må kjøre bil.