2018

 • Punktlige godstog starter på Alnabru

  - Punktlighet er avgjørende for jernbanens godskunder og det handler om at kundene skal kunne stole på at godset kommer frem i tide. Normalt sett er det en sterk sammenheng mellom punktligheten ut fra Alnabru og ankomst til endeterminal, sier godsdirektør i Bane NOR, Oskar Stenstrøm.

 • Bane NOR med vellykket etablering i obligasjonsmarkedet

  Som et ledd i refinansieringen av Bane NOR Eiendom AS har Bane NOR gjennomført en vellykket plassering av obligasjonslån.

  Som et ledd i refinansieringen av Bane NOR Eiendom AS har Bane NOR gjennomført en vellykket plassering av obligasjonslån.
 • Bane NOR SF inngår rammeavtaler for tekniske detaljplaner

  Ti internasjonale og norske firmaer er valgt ut som leverandører av tekniske detaljplaner til Bane NOR. Onsdag ble ti parallelle rammeavtaler mellom selskapene og Bane NOR signert.

 • Vedlikeholdsoversikt 2018

  Bane NOR utfører vedlikehold og fornyelse på mange fronter i 2018. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Sørlandsbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen.

 • Oppdatert handlingsplan mot dyrepåkjørsler på jernbanen

  Bane NOR har oppdatert sin handlingsplan mot dyrepåkjørsler på jernbanen. Planen legger opp til å redusere antall dyrepåkjørsel både av husdyr og vilt ved å videreføre dagens tiltak og utvikle nye tekniske løsninger. I den reviderte planen videreføres spesielt innsatsen mot påkjørsler av elg, tamrein og sau.

  Vegetasjonsrydding er blant tiltakene for å redusere dyrepåkjørsler (foto: Bane NOR)
 • Bane NOR tar grep for å bedre punktligheten

  Bane NOR gjennomfører nå ekstraordinære tiltak for å bedre punktligheten. Punktligheten for persontog hittil i år er 87,6 prosent, noe som er under målet på 91 prosent, mens punktligheten for godstog er på 67,4 prosent.

 • Arbeidshelg på flere banestrekninger

  Helgen 16-17. juni skal Bane NOR gjøre viktige arbeider med vedlikehold, fornyelse og utbygging av flere strekninger. Dermed stanser togene på Rørosbanen, Nordlandsbanen, Meråkerbanen og deler av Dovrebanen og Vestfoldbanen.

 • - Du vet ikke bedre enn skilt og signal

  Det skjer færre ulykker på planoverganger enn før. - Men vi må ikke glemme at toget kommer fort og lydløst, påpekete banesjef for Vestfoldbanen ved Tønsberg stasjon torsdag morgen, da Bane NORs ansatte delte ut brosjyrer i de selvlysende refleksvestene sine.

 • Lærlinger stortrives på jernbanen

  Lærlinger på jernbanen trives bedre og har lavere frafall enn gjennomsnittet av norske lærlinger, viser en fersk undersøkelse. Samtidig sliter bransjen med å få nok lærlinger.

 • Alt klart for Kongsvingerbanen

  Bane NOR og Veidekke har signert kontrakt om utskifting av kontaktledningsanlegget for siste strekning på Kongsvingerbanen.