Sørlandsbanen er åpen igjen

Gjenoppbyggingen av fyllingen på Aukland har gått raskere enn antatt og strekningen mellom Vennesla og Kristiansand er nå åpen for trafikk igjen.

Slik så det ut søndag ettermiddag når arbeidene med fyllingen var ferdig.

Det har vært arbeidet døgnet rundt for å bli ferdig så fort som mulig siden vannmasser gjorde fyllingen porus forrige helg. Nattens og formiddagens arbeider har gått mange ganger raskere enn forventet.

Det er flere årsaker til at dette gikk raskere enn først antatt, sier Områdedirektør Stian Wesøy i Bane NOR.  - Det ble på nattens arbeider tjent inn utrolig mye tid på god planlegging og koordinering av arbeidene, samt at anleggsveien med tilkomst til sporet også kunne benyttes til materielltilførsel for de jernbanetekniske arbeidene, og at grunnentreprenør fikk frigitt maskiner til å bistå i de jernbanetekniske arbeidene.

Områdedirektør Stian Wesøy i Bane NOR