Se filmer om Bane NOR

Den 1. januar overtok Bane NOR ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Disse filmene gir mer informasjon om den nye organisasjonen.

Bane NOR-filmen

Bane NOR er en nyskapning, men vi har hele jernbanehistorien som ballast.  Det er vi som nå skal føre utviklingen videre - på nye spor inn i fremtiden.  Denne filmsnutten gir et overblikk over Bane NORs ansvarsområder og utfordringer.

Markering på Oslo S

Mandag 2. januar fikk pendlerne sitt første møte med Bane NOR. Det var utdeling av kaffe og boller på nesten 60 stasjoner rundt om i landet, og på Oslo S markerte samferdselsminister Ketil Solvik Olsen opprettelsen av det nye statsforetaket.

Animasjon av visuell identitet

Denne korte animasjonen gir en smakebit på Bane NORs visuelle identitet. Navn og logo er utviklet av Scandinavian Design Group og visuell identitet av Uniform.