Ønsket velkommen tilbake

Mandag 7. august åpnet Oslo S og tilgrensende banestrekninger som forutsatt etter seks uker med planlagte sommerarbeider. Medarbeidere fra Bane NOR ønsket pendlerne velkommen tilbake på Oslo S mandag morgen.

Blant mange medarbeidere fra Bane NOR som takket kundene for tålmodigheten på Oslo S mandag morgen, var Ingrid Fjeld og Victor Hansen fra Kunde- og trafikkdivisjonen. (Foto: Olav Nordli)

Likevel gikk dessverre ikke alt på skinner den første morgenen, i og med at et togsett sporet av på Ski stasjon litt før klokka sju. Et tomt lokaltog på veg ut fra hensettingsområdet havnet i pukken med én boggi og sperret for trafikken til og fra Østre linje. Togsettet ble fjernet i 15-tiden mandag.

Oslo S: Slutt på langt løp
Den siste helga har hele Oslo S vært stengt for sluttkontroll av signalanlegget, etter at det har vært jobbet på og rundt stasjonen de seks foregående ukene.  Østfoldbanen har vært berørt hele denne perioden, den siste uka har Gjøvikbanen til Grefsen og Romeriksporten også vært stengt for arbeider.

- Vi har gjort en rekke tiltak som vil bedre driftsstabiliteten. Blant disse vil jeg trekke fram en ny sporsløyfe som gjør det mulig med samtidig innkjøring mot Oslo S fra Hovedbanen og Gardermobanen. De som bruker strekningen vil nok sette pris på at det blir mange færre stopp for å vente på grønt lys i Romeriksporten når denne sporsløyfen fases inn 25. september, sier prosjektsjef Rune Olsen i Bane NOR.

I løpet av de siste ni årene er det brukt ca. 2,5 milliarder kroner på oppgradering og fornyelse av tekniske anlegg på aksen Lysaker-Oslo S-Etterstad. Systemene har nå blitt vesentlig mer robuste og fleksibiliteten på strekningen har økt. Les mer i denne artikkelen.

Follobanen
Ved innføringen til Oslo S og på Ski har Follobaneprosjektet gjort omfattende arbeider i sommer. Selv om det har vært utfordringer, har innsatsen ikke blitt påvirket totalt sett.

På Ski stasjon veltet en mobil anleggskran torsdag 3. august. Velten førte ikke til personskader, men deler av kontaktledningsanlegget, som gir strøm til togene, ble revet ned. Skadene ble raskt utbedret. Betalingsutfordringene som totalentreprenøren nærmest Oslo sentrum opplevde i starten av juli, ble det også raskt funnet en løsning på.

På Ski ble arbeidet med nye Nordbyveien bro ble avsluttet i løpet av den siste sommerhelgen med togstans, og broen åpnes for trafikk 7. august.

Follobanen skal stå ferdig i 2021. Som innerste del av InterCity-satsingen sørøst for Oslo, tilrettelegger Follobanen for halvert reisetid, det vil si 11 minutter, mellom Oslo og Ski. I tillegg økes den totale kapasiteten mellom Oslo og Ski fra to til fire spor.

Østfoldbanen
Mens banen har vært stengt er det også utført en rekke fornyelses- og vedlikeholdsarbeider andre steder på Østfoldbanen.  Bjelkebruer er skiftet ut med traubruer i stål eller betong ved Langhus og ved Ise på Østre linje, og det er gjort forberedelser til brubytte ved Paulsbomoen mellom Prestebakke og Kornsjø.

På samme strekning pusses den høyreiste Lysedalsviadukten opp, og ved Myrvoll er det gjort omfattende rehabilitering av ei gangbru. Øvrig bruvedlikehold, drenering, vegetasjonsrydding, skinne- og svillebytter og tunnelvedlikehold er andre stikkord for innsatsen.

Mer enn 1000 personer har gjort en innsats på ulike fronter i løpet av de seks sommerukene som arbeidene har pågått.

Spikkestadbanen
Spikkestadbanen har vært stengt siden 1. juli, og her fortsetter arbeidene fram til 16. august. På Heggedal stasjon forlenges kryssingssporet og stasjonen bygges om til samtidig innkjør, noe som gir en mer robust rutemodell og reduserer risikoen for forsinkelser. Samtidig gjøres det svillebytte og annet vedlikeholdsarbeid andre steder på strekningen.

Over all forventning
- Min opplevelse er at trafikkavviklingen og opplegget med buss for tog har gått bra i sommer. Det manglet noen busser de to første dagene i slutten av juni, men etter at dette ble justert inn har det gått over all forventing, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

- Det virker som folk har tilpasset seg. Jeg tror nøkkelen er tidlig og hyppig informasjon, slik at de reisende er forberedt på det som skal skje. De nye bussoppstillingsplassene ved spor 19 på Oslo S er dessuten et viktig bidrag til god logistikk, sier Victor Hansen.

I forrige uke snakket vi med Jon Sverre Holstad og Jan Robert Hansen fra NSB, som bistod de reisende nettopp ved spor 19. For Jan Robert er dette den tolvte sommeren på rad at han gjør en innsats i forbindelse med sommerstenginger.

- Jeg har vært med siden starten og har erfart at når jeg imøtekommer kundene ved å gå bort og starte samtalen med et smil, så går det meste bra. Folk smiler som oftest tilbake. Men nøkkelen til en god buss for tog-periode er informasjon til de reisende og helst god tid i forkant, sier han.

Til vanlig er både Jon Sverre og Jan Robert billettkontrollører, og den kunnskapen de besitter er gull verdt når de reisende kommer løpende og lurer på hvor de skal gå.

Jan Robert Hansen i aksjon som kundeveileder ved spor 19. (Foto: Stefan Okstveit)