Innspurt på Oslo S

En seks uker lang periode med fornyelse og vedlikeholdsarbeid på Oslo S går mot slutten.

I uke 30 blir alle jernbanetekniske fag ferdige, og i uke 31 er det innvendige signalarbeider som står for tur. I uke 31 skal Bane NOR også arbeide i Romeriksporten, noe som berører alle togselskap som kjører på strekningen. Togene kjøres derfor via Hovedbanen, noe som betyr at togene som kjører får rundt 15 minutter lengre reisetid.

Helgen 5. og 6. august stenger hele Oslo S. Da skal anlegget testes før trafikken som planlagt settes på mandag 7. august hvor togene skal gå som normalt, og hvor vi igjen kan ønske kundene tilbake til en ytterligere forbedret stasjon.