Gi sykkelen din et bra opphold på stasjonen

På Bane NORs sykkelhotell har sykkelen din det tørt og trygt mens du er på jobb eller reisefot. I dag tilbys sykkelhotell på totalt 12 stasjoner i Norge og flere er under planlegging. Oppholdet betales nå med Bane NORs nye parkeringsapp.

Sykkelhotellet på Lillestrøm fikk nylig kommunens arkitektur- og byutviklingspris. (Foto: Lennart Olrich)

Bane NOR åpnet sitt aller første sykkelhotell i 2013 i Drammen. I 2017 har flere stasjoner fått slike hoteller, blant annet Sandvika, Tønsberg, Larvik og Stjørdal. Senere i år skal det bygges sykkelhotell på stasjonene Oslo S, Ås, Kolbotn, Vestby, Sonsveien, Lier, Brakerøya og Holmestrand.

Ved dagens 13 sykkelhoteller (Lillestrøm stasjon har to) kan du nå enkelt betale for sykkelparkering med appen «Bane NOR Parkering». Denne lastes gratis ned fra App Store eller Google Play. For mer informasjon og oversikt over stasjoner med sykkelhotell, les denne saken.

Prisbelønnet
- Vi er opptatt av at sykkelhotellene skal være enkle å bruke. De skal være plassert så nært plattformen som mulig og ha en funksjonell utforming. Det er også et poeng for oss at sykkelhotellene skal ta seg godt ut. Nylig ble sykkelhotellet vårt på Lillestrøm tildelt «Skedsmo kommunes Arkitektur- og byutviklingspris 2017». Dette er vi veldig stolt over, forteller direktør stasjoner Knut Johansen i Bane NOR Eiendom.

Johansen forteller at Skedsmo kommunes begrunnelse for å gi prisen til sykkelhotellet var følgende: «Sykkelhotellet er et tidsriktig og innovativt prosjekt som bidrar til å tilrettelegge for økt bruk av sykkel i kombinasjon med kollektivtrafikk. Bygget har en spennende utforming, konstruksjon og materialbruk, og markerer seg tydelig i bybildet i konkurranse med langt mer ruvende naboer. Byggets arkitektur og funksjon har evnet å skape begeistring langt utover landets grenser og bidrar til å forsterke bildet av Lillestrøm som Norges beste sykkelby!».

Hvorfor sykkelhotell?
Nasjonal sykkelstrategi og Nasjonal transportplan har mål om at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre åtte prosent av alle reiser innen 2023, noe som innebærer at sykkelandelen i byene bør ligge på mellom 10 og 20 prosent per år.

I Klimameldingen (St.meld.21/2011-2012) heter det at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsmidlene.

Andelen reisende som velger å sykle til stasjonen påvirkes både av sykkelveinettets omfang, standard og vedlikehold og av parkeringstilbudet på stasjonen. Godt synlige, trygge sykkelparkeringsanlegg med høy arkitektonisk kvalitet, klimabeskyttelse, nærhet til plattform, samt et utvidet servicetilbud ved viktige knutepunkt, kan bidra til at flere velger sykkel som foretrukket framkomstmiddel til og fra stasjonene. Trygge, låsbare anlegg er en betingelse for økt bruk av el-sykkel.

Tilgang til sykkelhotell koster 50 kroner for 30 dager og betales fra 1. juli med Bane NORs nye parkeringsapp. Har du allerede betalt med SMS, har du tilgang ut 30-dagersperioden.