Forhåndsvarsel: Omfattende arbeider rundt Oslo S sommeren 2017

Investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S. Det blir perioder med stengte strekninger og redusert kapasitet.

Mange avganger erstattes med buss i sommer. Bildet er fra tilsvarende periode i 2016. (Foto: Olav Nordli)

Tiltakene er omfattende og det må arbeides sammenhengende i perioden 24. juni – 7. august. Mange tog vil kjøre som normalt, men arbeidene vil medføre perioder med stengte strekninger, samt redusert antall avganger på noen strekninger.

Perioder og strekninger som berøres:
Uke 26-31: Stengt Oslo S - Ås og Oslo S - Mysen
Uke 26-30: Redusert kapasitet Skøyen - Oslo S - Bryn - Lillestrøm
Uke 31: Stengt Oslo S - Grefsen
Uke 31: Redusert kapasitet Oslo S - Lillestrøm
Helgen 5-6. august stenges Oslo S for all togtrafikk

Gjennom hele sommeren blir det færre avganger vestover, retning Skøyen, Asker og Drammen.

NSB tilbyr alternativ transport
NSB setter opp alternative reisetilbud fordelt på T-bane, busstilbud fra NSB, samt Ruters ordinære busstilbud. I hvilken grad strekningene blir berørt, samt detaljer om reisealternativene, kommer i løpet av våren 2017.

Flytoget kjører nesten som normalt
I uke 31 blir det noe begrenset kapasitet. Sjekk reiseplanleggeren på Flytogets hjemmeside før du skal ut å reise.

Sett deg inn i alternativene
Det er viktig at de reisende beregner ekstra reisetid. Alternative reisemåter tar normalt lengre tid. De største utfordringene er rush-tiden inn og ut av Oslo, og det er viktig at en setter seg inn i hvilke alternativer som er tilgjengelig med tanke på å planlegge godt for sin reise.

Oslotrafikken byr på utfordringer
Trafikksituasjonen i Bjørvika er i utgangspunktet presset på grunn av stor trafikk. Dette blir også påvirket av at Statens vegvesen har tunnelarbeider i den samme perioden, samt at NSB har behov for å sette inn et stort antall busser. Særlig er den første uken i august en utfordring fordi det også er Norway Cup i Oslo, fellesferien er over og SFO og barnehager åpner igjen.

Samarbeider med NSB, Statens vegvesen, Ruter og Flytoget
Det skal utføres store oppgraderinger på både jernbane og vegtunneler i Oslo, og det er ikke til å unngå at flere arbeider må utføres samtidig. Sommeren er en tid med mindre trafikk og derfor den minst utfordrende tiden å jobbe på, selv om det ikke er til å unngå at mange mennesker blir berørt av arbeidene.

Bane NOR, NSB, Flytoget, Ruter og Statens vegvesen jobber sammen for å finne så gode løsninger som mulig for kundene. De enkelte aktørene kommer med mer informasjon om sitt arbeid og tilpasninger, samt alternative løsninger nærmere sommeren.

Spuntarbeider ved Oslo S sommeren 2016 i samband med byggingen av Follobanen. (Foto: Gunnar Børseth)