Bedre kapasitet på Heggedal stasjon

Det skal bli kortere reisetid når togene kan kjøre samtidig inn på Heggedal stasjon, men først stenger banen for arbeider fra 1. juli til 16. august.

Når banen åpner igjen 16.august skal den såkalte «krysslåsningstiden» på Heggedal være fjernet, og passasjertogene skal kunne krysse raskere. Det betyr kortere reisetid, noe som igjen skal brukes på Spikkestad stasjon hvor det blir bedre tid til å snu togene. I alt i alt skal disse tiltakene bidra til en mer robust ruteplan på Spikkestadbanen.

Heggedal ligger sentralt plassert som det eneste krysningspunktet på den 14 km lange enkeltsporede jernbanestrekningen. Tilknytningen til Oslo-området bidrar til at bosetningen i Asker og Røyken kommune utvikler seg, og et økt tilbud på togsiden vil kunne bidra til å sette fart på utviklingen.

Dette er andre fase med ombyggingsarbeider ved Heggedal stasjon. For noen år siden ble hele stasjonen rustet opp med nye og lange plattformer, nye benker og leskur, overgangsbro med heiser. I denne omgang skal det byttes en sporveksel nord for plattformene. Disse skal forlenges ca. 25 meter i sør og kortes ned i nord. Sør for plattformene skal krysningssporet forlenges med 110 meter. Sporveksel 2 skal også byttes ut og også den flyttes sørover.

Mens banen er stengt erstattes persontogene med busser. Les mer på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles.