Erstatningssøksmål førte ikke fram

Bane NOR er ikke erstatningspliktig etter brannen på Hallingskeid i 2011. Det slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom som ble avsagt tirsdag.

Snøoverbygget på Hallingskeid som brant ned i 2011, ble gjenreist i stål. Arkivfoto: Njål Svingheim

Lagmannsretten kom til samme konklusjon som tingretten for to år siden: NSB og deres forsikringsselskaper har ikke krav på erstatning fra Bane NOR, Norsk Jernbanedrift og Gjensidige Forsikring. Bane NOR har dermed vunnet saken fullt ut og får dekket sine sakskostnader fra både tingretten og lagmannsretten.

- Jeg er glad for at lagmannsretten opprettholder tingrettens dom. Nå skal vi lese hele dommen i ro og mak, sier områdedirektør Tony Dæmring i Bane NOR.

Et passasjertog ble totalskadet da det oppstod brann i et snøoverbygg på Hallingskeid stasjon den 16. juni 2011. Ingen mennesker kom til skade, men både snøoverbygget og store deler av infrastrukturen ble totalskadet i tillegg til toget.

I 2015 gikk NSB og Tryg Forsikring til sak mot Jernbaneverket, Norsk Jernbanedrift og Gjensidige Forsikring og krevde nær 150 millioner kroner i erstatning. De fikk ikke medhold i Oslo tingrett. Saken ble anket til lagmannsretten, hvor den ble behandlet i juni i år.

I dommen som ble avsagt tirsdag 8. august, fastholder Borgarting lagmannsrett tingrettens dom. De viser til at det ikke er bevist med sannsynlighetsovervekt at de varme arbeidene som Norsk Jernbanedrift utførte samme dag som brannen, var årsak til brannen. Det fantes også andre alternative brannårsaker som ikke kan utelukkes. NSB og Tryg fikk heller ikke medhold i et alternativt krav om erstatning fra Bane NOR på grunn av manglende særskilt system for branndeteksjon i snøoverbygget på Hallingskeid. 

Ankefristen er én måned.