Arbeidshelg på flere banestrekninger

Helgen 20-21. mai utfører Bane NOR planlagte anleggsarbeider på strekningene Asker – Kongsberg og Drammen – Holmestrand, samt på Jærbanen.

De planlagte arbeidene starter lørdag 20. mai klokken 04:00 og avsluttes mandag 22. mai klokken 03:20. Arbeidene påvirker togtilbudet på de berørte strekningene. Se nettsidene til NSB og Flytoget for flere detaljer.

I Lieråsen tunnel gjøres det en rekke kartleggingsarbeider i forbindelse med rehabilitering av tunnelen. Videre skal det gjennomføres forberedende arbeider for nye akseltellere på strekningen Asker - Drammen.

Mellom Brakerøya og Drammen skal skinnene nøytraliseres for å forhindre solslyng om sommeren og skinnebrudd om vinteren. På Brakerøya skal alle sporveksler pakkes og stabiliseres.

På Drammen stasjon skal det byttes to sporveksler under bybrua. Kontaktledningsanlegget skal kontrolleres og enkelte sporveksler skal rehabiliteres og kontrolleres.  I forbindelse med IC-prosjektet mellom Drammen – Gulskogen og Drammen – Kobbervik skal eksisterende kabler, vann og avløp kartlegges. Det skal også byttes UPS (avbruddsfri strømforsyning) for trafikkstyringssentralen i Drammen. 

Sørlandsbanen

På Mjøndalen stasjon skal det byttes en sporveksel og det skal monteres tak over eksisterende gangbru på Steinberg stasjon. Videre blir det kontroll av varmeelementer i sporveksler på Hokksund stasjon, samt etablering av føringsveier for kabler. 

På deler av strekningen mellom Hokksund og Kongsberg skal det byttes skinner. På partier der skinnene tidligere er byttet skal det gjøres nøytralisering. Statens vegvesen arbeider ved Grinden jernbaneundergang i forbindelse med ny E134.

Ved Drammen stasjon og mellom Kobbervik og Galleberg skal det fjernes vegetasjon.

Sørlandsbanen/Jærbanen

Bane NOR er i full gang med å bygge nytt strømforsyningsanlegg på Sørlandsbanen mellom Moi og Egersund. Det betyr at kjøreledning, master, kabler og trafostasjoner blir byttet ut.

På grunn av arbeidene går det fram til 15. juni ikke tog mellom Moi og Egersund mandag til torsdag mellom klokka 12:20 og 17:45. 

Det utføres også arbeid lørdag ettermiddag og søndag morgen helgene 20-21. mai, 27-28. mai og 3-4. juni som berører togtrafikken mellom Stavanger og Moi. Les mer om hvordan trafikken avvikles her.