Aksjonerte for sikkerhet ved planoverganger

Fredag 2. juni arrangeres den internasjonale planovergangsdagen over hele verden. Målet er å fokusere på og øke sikkerheten ved planoverganger. Bane NOR markerte dagen over store deler av landet.

Prosjektmedarbeider Beate Hafslund i Bane NOR deler ut brosjyrer til reisende på Kongsberg stasjon. Tilsvarende gjøres en rekke steder i landet, i tillegg til blant annet besøk på skoler og barnehager.  (Foto: Maren Eriksen Rutledal)

Tog er trygt, og det er helt trygt å krysse en planovergang - så lenge den brukes riktig. Dessverre kommer det ukentlig, til tider daglig, inn meldinger fra tog- og baneansatte som forteller om uvettig bruk av planoverganger og om ulovlig kryssing av spor:

  • Biler kjører slalåm mellom bommene
  • Voksne klipper hull i gjerder
  • Unger sniker seg under bommen fordi de ikke vil vente på at toget har kjørt.
  • Ungdom utfordrer hverandre til farlig atferd ved jernbanesporet

I tilknytning til planovergangsdagen satset Bane NOR ekstra på holdningsskapende arbeid for trygg kryssing av jernbanespor. Målet er å gi flest mulig kompetanse om sikkerhet ved jernbanesporet, slik at de som skal krysse sporet viser økt aktsomhet og forholder seg til bommer og signaler. Stopp, se og lytt er gode råd når man skal krysse.

Bane NOR gjennomførte aksjoner ved alle landets baner både på planovergangsdagen og dagene i forkant. Noen henvender seg til bilister, andre er rettet mot syklister og gående. Barn og unge er et satsingsområde for holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

Sommerlig risiko

- Sommeren er tid for mye utfart i skog og mark, fisketurer og utflukter til badeplasser. Det klippes hull i gjerdene, og det lages snarveier på tvers av skinnene på denne tiden. Mange er på ferie og er uvante med å leve i nærheten av jernbanen. Derfor henvender vi oss direkte til folk på det tidspunktet de trenger ekstra påminnelser om hvor farlig det er å krysse sporet ulovlig, sier Maria Dahl, kommunikasjonsrådgiver med ansvar for holdningsskapende arbeid.

Planovergangsulykker

I 2016 skjedde det fire sammenstøt mellom tog og kjøretøy ved planoverganger i Norge; heldigvis uten personskader. I 2015 opplevde vi til sammen elleve sammenstøt. Ti mellom kjøretøy og tog, samt ett mellom gående og tog. Ett menneske ble drept, ett alvorlig skadet og to lettere skadet.

Ni av de elleve hendelsene i 2015 og én i 2016 skjedde ved sikrede planoverganger.

- Dette skyldes i høy grad at folk ikke respekterer de signalene som gis. I flere situasjoner er det mangel på kompetanse som gjør at folk ikke vurderer risikoen godt nok - i andre sammenhenger kan det være uoppmerksomhet. Begge kan i verste fall føre til dødelig utgang, sier Maria Dahl.

Brukerne av planovergangen i Otta sentrum var positive til at representanter fra Bane NOR delte ut brosjyrer og snakket med folk under  aksjonen. Flere hadde selv sett personer krype under bommene etter at de var gått ned.   (Foto: Tina Pedersen)

Per Egil Snekkerhaugen og Maria Dahl møtte trafikantene ved Dal planovergang på Hovedbanen. De siste 12 månedene er det her registrert sju tilfeller der bil er innesperret mellom bommene, og åtte tilfeller av personer som krysser selv om bommene er nede. (Foto: Lars Frøystein)

Hamjern planovergang ved Hamar er en av de mest belastede planovergangene i landet når det kommer til registrerte nestenulykker. (Foto: Maria Dahl)