2017

 • Nyhetsbrev fra Follobaneprosjektet

  Rundt 20.000 naboer langs Follobanens trasé fra Oslo til Ski mottar årets sommerbrev fra Follobaneprosjektet.

 • Mot en god løsning på finansielle utfordringer

  Condotte, en av Follobanens entreprenører, har lagt frem en plan for rask betaling av underentreprenører som arbeider ved Oslo S. En mer langsiktig finansiell plan er også under arbeid.

 • Deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik

  Bane NOR vil be om statlig fastsettelse av planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Stokke. Det vil forsinke prosessen med kommunedelplan i Tønsberg og på Nøtterøy. Samtidig fremskyndes tidsplanen i Larvik.

 • Rallarvegen: Sjå opp for dårleg veg og anleggsarbeid

  Rallarvegen langs Bergensbanen har fått skadar etter vinteren og må utbetrast fleire stader. Bane NOR oppmodar syklistar til å ta det roleg for å unngå ulukker.

 • Bedre kapasitet på Heggedal stasjon

  Det skal bli kortere reisetid når togene kan kjøre samtidig inn på Heggedal stasjon, men først stenger banen for arbeider fra 1. juli til 16. august.

 • Gi sykkelen din et bra opphold på stasjonen

  På Bane NORs sykkelhotell har sykkelen din det tørt og trygt mens du er på jobb eller reisefot. I dag tilbys sykkelhotell på totalt 12 stasjoner i Norge og flere er under planlegging. Oppholdet betales nå med Bane NORs nye parkeringsapp.

  Sykkelhotellet på Lillestrøm fikk nylig kommunens arkitektur- og byutviklingspris. (Foto: Lennart Olrich)
 • Fører salamandere inn i manntall

  Bane NOR har anlagt ny salamanderdam ved Eidsvoll prestegård. Ferske målinger viser at mange småsalamandere som stod i fare for å bli hjemløse, allerede har flyttet inn og bodd seg til.

 • Nytt jernbanespor kutter 7 000 vogntog

  Det nye sidesporet til Voss Water på Iveland i Aust-Agder gir god klima-effekt. 20.000 tonn CO2-utslipp fjernes årlig som følge av den nye linja, som ble tatt i bruk 15. juni.

 • Kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund lagt fram

  Bane NOR har lagt fram til høring og offentlig ettersyn forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund. Her forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.

 • Stor sommerjobb på jernbanen i Rogaland

  Også denne sommeren skal det gjøres omfattende arbeider for å fornye jernbanen mellom Moi og Stavanger. Dette betyr redusert togtilbud i sommermånedene.