2017

 • Farriseidet - Porsgrunn: Livsfarlig kobberjakt

  Bane NOR har fått en utfordring på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet. Det er ikke alle kobbertyver som har fått med seg at Bane NOR har byttet til aluminiumskabler når det bygges nye jernbaneanlegg. I det siste har det vært flere tilfeller der kabler er kuttet i jakten på kobber.

 • Travel jobbehelg på Dovrebanen, Sørlandsbanen og Hovedbanen

  Helgen 27-28. mai jobber Bane NOR høyt og lavt på strekningene Eidsvoll-Trondheim inkl. Trondheim stasjon, Hamar-Løten, Moi-Stavanger samt Oslo S/Bryn-Lillestrøm og Kløfta-Dal.

 • Arbeidshelg på flere banestrekninger

  Helgen 20-21. mai utfører Bane NOR planlagte anleggsarbeider på strekningene Asker – Kongsberg og Drammen – Holmestrand, samt på Jærbanen.

 • Økte rammer til dobbeltsporet Arna-Fløen og Ulriken tunnel i Bergen

  I Revidert Nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å øke rammen for dobbeltsporet og nye Ulriken tunnel med ca. 1,1 mrd. kr. - Det er gledelig at innspillene fra Bane NOR er tatt hensyn til, og nå ser ut til å gi den økte bevilgningen det er behov for, sier prosjektsjef Hans-Egil Larsen i Bane NOR.

 • Planprogrammet for Haug-Seut er fastsatt

  Både Fredrikstad og Råde kommune har nå fastsatt planprogrammet for reguleringsplan med konsekvensutredning av nytt dobbeltspor på strekningen fra Haug til Seut på Østfoldbanen. Saken ble behandlet i bystyret i Fredrikstad 4. mai og i Råde kommunestyre 11. mai.

 • Stor interesse for kommende utbyggingsprosjekter

  Nærmere 300 frammøtte fra rådgivere, leverandører og entreprenører fikk informasjon om kommende kontrakter da Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR nylig arrangerte leverandørdager i Oslo.

 • Mitt tog er lasta med redningsutstyr

  Med ullpledd, medisinar og 25 000 liter vatn om bord kan beredskapstoget rykkje ut til ras, brann og andre ulukker langs Bergensbanen.

 • Arbeidshelg på Østfoldbanen og Jærbanen

  Førstkommende helg, 6-7. mai, er det duket for planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Østfoldbanen og Sørlandsbanen vest for Moi.

 • Rydder i gamle synder på Ringerike

  Over 180 tonn med gamle skinner, sviller og skrap er samlet opp langs Randsfjordbanen. Etter mange år i grøfta er det nå levert til et godkjent mottak.

 • Bane NOR Eiendom er Norges ledende knutepunktutvikler

  - Bane NOR Eiendom skal bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt, sier Petter Eiken, konserndirektør for Bane NOR Eiendom.