2017

 • Satser på klimavennlige biler

  Ansatte i Bane NOR kan nå velge mellom elbil og plug in hybrid når nye arbeidsbiler skal leases.

 • Travel arbeidshelg på flere banestrekninger

  Kommende helg skal Bane NOR jobbe høyt og lavt på Gjøvikbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen og Hovedbanen. De planlagte arbeidene medfører endringer i helgens togtilbud på banestrekningene.

  I løpet av helgen skal det byttes sviller på en delstrekning på Dovrebanen.
 • Arbeidshelg på flere baner

  Helgen 15. – 18. september utfører Bane NOR planlagte arbeider på deler av Drammenbanen, Vestfoldbanen og Nordlandsbanen, noe som medfører endringer i togtilbudet.

 • Versting av porselen skal vekk

  Nesten 12 000 isolatorer fra 1950- og 1960-tallet blir nå skiftet ut på Bergensbanen. Målet er færre forsinkelser for passasjerer og godstrafikk.

 • Se hvordan Launes bru ble løftet på plass

  Siste helgen i august kom den siste delen av Launes brua på plass. I løpet av 96 timer ble den gamle delen erstattet med en ny modul på 54 meter og 333 tonn. Men forsinkelser førte til at brua ble erklært klar bare to minutter før den skulle åpne !

 • FLIRT-togene inntar Gjøvikbanen

  Det første av 10 nye FLIRT-sett settes nå i ordinær drift på Gjøvikbanen. Dette ble behørig markert på Gjøvik stasjon lørdag 9. september.

  Konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane NOR (t.v.) hjelper Liv Wiklund og Erik Storhaug fra NSB Gjøvikbanen AS med å servere pølse og kaffe til Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg foran det nye togsettet. (Foto: Thor Erik Skarpen)
 • Follobanen får ny standard for mobilnett

  Når Follobanen åpner vil mobil- og nettdekningen gjennom den nye 20 kilometer lange tunnelen være langt kraftigere enn på noen annen strekning. En avtale mellom staten, Telenor og Telia sikrer den oppgraderte mobildekningen. Samtidig ber departementet om at bedre mobildekning også prioriteres på resten av jernbanenettet.

 • Travel arbeidshelg på Østfoldbanen

  Helgen 9-10. september er det duket for en omfattende arbeidsøkt med utbygging, modernisering og vedlikehold på Østfoldbanen. De planlagte arbeidene medfører redusert togtilbud på hele strekningen fra Oslo S til riksgrensen, både på Østre og Vestre linje.

  Illustrasjonsfoto fra tidligere arbeider på Østfoldbanen. (Foto: Njål Svingheim)
 • Planprogrammet for Ringeriksbanen er fastsatt

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

 • Departementet godkjenner ikke Hamars vedtak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjenner ikke Hamar kommunestyres vedtak fra desember 2016 om dobbeltspor gjennom Mjøsbyen. I brevet, som er signert av statsråden, heter det at departementet er positiv til øst, men at de to aktuelle alternativene må utredes nærmere.