2017

 • Unike grunnboringer i Moss

  På oppdrag fra Bane NOR utfører COWI med sin danske underleverandør GEO i disse dager grunnundersøkelser i sentrum av Moss. Metoden som brukes er ny i Norge og setter en ny standard for grunnboringer her i landet.

 • Bane NOR anker dom

  Bane NOR anker dommen fra Oslo Tingrett om tildeling av en av Follobanens fem totalentrepriser.

 • Arbeider på Oslo S, Rørosbanen og Sørlandsbanen i helgen

  Helgen 25-26. mars skal det foregå arbeider på Oslo S, Rørosbanen og Sørlandsbanen. Den lengste stengningen varer i 39 timer på Rørosbanen mellom Hamar og Løten.

 • Aker Solutions skal bygge jernbanebru ved Egersund

  Bane NOR har etter en anbudskonkurranse valgt Aker Solutions AS som entreprenør for riving og bygging av ny jernbanebru (Launes 3) ved Egersund, samt flomreduserende tiltak.

 • NRC vant storkontrakt

  Bane NOR og NRC Rail har signert kontrakt for etablering av nytt kontaktledningsanlegg mellom Moi og Egersund. Arbeidene skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2018. Kontrakten er på 202 millioner kroner.

 • Follobanen: Første tverrforbindelse klar

  Den første tverrforbindelsen mellom Follobanens to tunnelløp er ferdig. Tverrforbindelsene skal brukes for effektiv gjennomføring av vedlikehold og som en del av evakueringskonseptet.

 • Endret byggestart for Ringeriksbanen

  Regjeringen har varslet endret byggestart for Ringeriksbanen til 2021/22. Opprinnelig var ambisjonen oppstart i 2019.

 • Nedsatt hastighet i Holmestrandsporten

  Bane NOR har besluttet å sette ned hastigheten på togene gjennom Holmestrandsporten. Når togene kjørte i maksimal hastighet begynte de å riste kraftig, noe som passasjerene opplevde ubehagelig og skremmende. Nå jaktes det på årsak.

 • Planavklaringer i Østfold

  Planleggingen av nye dobbeltspor-strekninger som en del av InterCity-utbyggingen gjennom Østfold går for fullt. Nå er flere brikker i planprosessene i ferd med å falle på plass.

 • Arbeid på Bergensbanen 13. mars-2. april

  Fra mandag 13. mars om kvelden og til og med første helgen i april skal det foregå mye arbeid på Bergensbanen mellom Bergen og Voss. For mange avganger vil det være buss for tog, men i deler av perioden er banen bare stengt på dagtid.