Vedlikehold på Dovrebanen 15. april-13. juli

Jernbaneverket skal utføre vedlikeholdsarbeider på strekningen mellom Hamar og Lillehammer i perioden fra 15. april til 13. juli. Strekningen stenger for togtrafikk mandag-lørdag fra kl. 05.00 til kl. 12.00. Nettene mellom lørdag og søndag vil være stengt for togtrafikk mellom kl. 05.00 og kl. 08.00.

Les om hvordan trafikken mellom de to mjøsbyene avvikles på NSBs nettsider i det aktuelle tidsrommet.

Renseverket skal i perioden fra 15. april til 13. juli kjøre på strekningen mellom Hamar og Lillehammer.

På strekningen mellom Hamar og Lillehammer skal det kjøres renseverk. Selve kjøringen av renseverket er kronen på verket i en lang forberedelsesprosess som kan ta flere år.
Under forberedelsene blir grøfter og stikkrenner rensket og fornyet og skog må ryddes for at renseverket skal komme frem. I tillegg etableres det nye føringsveier for kabler før disse legges i en separat kabelkanal i betong ved siden av sporet.

Renseverket er et tog med lengde på ca. en halv kilometer og består av blant annet pukkvogner, pakkemaskiner, ballastfordeler og en dynamisk sporstabilisator. Renseverket graver ut dårlig pukk under svillene og erstatter dette med ny pukk. I denne prosessen siles avfallsstoffer ut før ny pukk blir lagt på plass, og denne prosessen fører til økt kjørekomfort for passasjerene.

Summen av forberedelsene og kjøring av renseverket gir god kvalitet på banen.
- Disse arbeidene er svært viktig for å forebygge at feil skal oppstå i framtiden, sier banesjef Dovrebanen sør, Anders Nicolaysen.