Vedlikeholdsarbeider på Dovrebanen 12.-23./9

Jernbaneverket skal utføre nødvendig vedlikeholdsarbeider på strekningen mellom Hamar og Lillehammer i perioden fra 12. september til 23. september. Strekningen stenger for togtrafikk mandag-fredag fra kl. 10.00 til kl. 12.50. NSB organiserer alternativ transport. Lørdag og søndag er det ordinær trafikk.

I perioden 12.-23. september blir Hamar-Lillehammer periodevis stengt for togtrafikk.

På strekningen mellom Hamar og Lillehammer skal det gjøres forberedelser til kjøring av renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler.

Videre skal det gjennomføres en rutinemessig tilstandskontroll av signalanlegg, anlegg for togenes kjørestrøm og andre tekniske installasjoner på strekningen. Dette er kontroller som utføres med jevne mellomrom.

Jernbaneverket skal også etterfylle pukk og justere sporet på delstrekninger mellom Hamar og Lillehammer. Det skal også byttes deler i en sporveksel i Brumunddal. Videre skal det utføres arbeider med sporvekselvarme på hele strekningen.

De togfrie periodene vil også bli benyttet til diverse forberedende arbeider frem mot den planlagte arbeidshelgen 24.-25. september

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengningene. Arbeidene gjøres for å fornye og forbedre jernbanenettets infrastruktur, slik at kjørekomfort og punktlighet bedres.