Trønderbanen: Tiltak på 66 bruer, samarbeid i gang

En undersøkelse av bruer og tunneler viser at det må gjøres tiltak på 66 bruer før selve elektrifiseringen kan gjennomføres på Nordlandsbanen Trondheim - Steinkjer og på Meråkerbanen Hell - riksgrensen.

Samarbeid om bru- og vegutbedring på Mære. Fra v. prosjektleder Jarle Bygd, Jernbaneverket, avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo, Statens vegvesen, prosjektsjef Brede Nermoen, Jernbaneverket og fylkesråd for samferdsel, Frode Revhaug, Nord-Trøndelag fylk Foto: Bård Bjerkaker

-Det ligger an til godt samarbeid mellom Jernbaneverket, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen for å løse utfordringene, forteller kommunikasjonsrådgiver i elektrifiseringsprosjektet Bård Bjerkaker. -Mange bruer er i dag for lave til å gi plass for kontaktledningsanlegget og må derfor heves eller bygges om på andre måter.

Samspill om bruer og veier
Jernbaneverket har tatt initiativ overfor fylkeskommunen og Vegvesenet for å se på muligheter for samarbeid. Nylig presenterte man tanker rundt dette på Mæresmyra sør for Steinkjer. Her vil det være behov for ny bru over jernbanen og partene ser samtidig muligheter for å utbedre et ulykkesbelastet vegsystem på stedet. Vi finner her en av få lysregulerte fotgjengeroverganger på E-6.

- Vi er glade for at fylkeskommunen og Vegvesenet har tatt godt i mot forslaget om samspill om utfordringene bl.a. på Mære, sier prosjektsjef Brede Nermoen. -Nå har vi muligheten for å løse flere påtrengende oppgaver samtidig. Det er hovedsakelig bruene på Mære og i Åsen som ser ut til å gi større byggeprosjekter. For øvrig må vi gjøre tilpasninger i form av mindre tiltak på de aller fleste bruene, blant annet fysisk skjerming av strømledningen. Lokalt næringsliv må nå følge med i timen når vi skal ruste opp og bygge nye bruer i Nord-Trøndelag, oppfordrer Nermoen.

Jarle Bygd er prosjektleder for arbeidet med bruer, tuneller og andre oppgaver som skal gjøre banestrekningene klare til å ta i mot selve kontaktledningsanlegget:-Vi vil nå ta for oss bru for bru og finne best mulige løsninger for hvert enkelt tilfelle, sier Bygd.

Vil bidra
Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Frode Revhaug og avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo setter begge pris på initiativet fra Jernbaneverket.

- Elektrifiseringen vil gi et løft for hele regionen. Det foreligger ikke i dag konkrete planer for hvordan samarbeidet med Jernbaneverket vil bli, men vi ønsker uansett å bidra med faglige råd og gode løsninger framover, sier Revhaug og Malmo.

Fakta
Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen gjelder strekningene Trondheim-Steinkjer (vel 120 km), inklusive Stavne-Leangen-banen og Hell-Storlien (Meråkerbanen, ca 71 km).Trønderbanen utgjøres av Nordlandsbanens sørlige del, Trondheim – Steinkjer.

Samlet budsjett for byggingen er om lag 3 milliarder kroner. Selve byggingen vil etter planen starte i 2017 og prosjektet skal være avsluttet senest i 2023. Prosjektet vil gi mer miljøvennlige og moderne tog, bedre komfort og kapasitet både når det gjelder person- og godstrafikk.

Trønderbanens eldre dieseltog trenger avløsning og elektrifiseringen vil gi togtrafikken i Trøndelag et betydelig løft i form av frekvens, reisetid og kapasitet. (Foto: Njål Svingheim)