Statsbudsjettet 2017: Høy aktivitet og store planoppgaver

God framdrift på jernbaneprosjektene som er i gang. Høy aktivitet i vedlikeholdet og planleggingsmidler for å legge til rette for mulig oppstart av flere nye prosjekter i 2018. Dette legges det opp til i statsbudsjettet for neste år. Byggingen av Follobanen går for fullt og tar neste år nesten halvparten av investeringene i jernbanen.

I september startet fullprofilboringen inne i tunnelen på Follobanen. Neste år går byggingen for fullt. (Foto: AGJV)-Jeg er glad for at regjeringen legger opp til et fortsatt høyt aktivitetsnivå innenfor vedlikehold og fornyelse av det eksisterende jernbanenettet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Til investeringer legges det neste år opp til bevilgninger på samme nivå som i 2016. Både anlegget av Follobanen (Oslo - Ski), Farriseidet - Porsgrunn på Vestfoldbanen og Arna - Bergen vil ha optimal framdrift. Samtidig skal det brukes nesten 1,5 milliarder kroner til detaljplanlegging med sikte på mulig byggestart av nye prosjekter i 2018.

Det vil bli gjennomført tiltak for godstrafikken på Heggstadmoen i Trondheim og på Alnabru i Oslo, mens tiltakene på Holmen i Drammen skal tas i bruk i desember i år. På Ofotbanen bygges det nytt kryssingsspor ved Djupvik, mens videre utvidelser i Narvik skal planlegges.

Regjeringens pressemelding pm jernbane i statsbudsjettet 2017

Kontaktperson for pressen: kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland: 916 55155