Sporvedlikehold på "Trønderbanen" i mai

Jernbaneverket foretar nødvendig vedlikehold av jernbanen på strekningen Støren – Steinkjer fra perioden 13. mai til 30. mai 2016.

 
På grunn av den ordinære toggangen må dette arbeidet utføres om natten mellom kl. 18:00 til 08:00. Arbeidene utføres for å bedre kvaliteten på sporet og passasjerenes reisekomfort. Arbeidene kan medføre støyproblemer for våre naboer og Jernbaneverket beklager dette, men vi vil imidlertid gjøre vårt ytterste for å minimalisere
eventuelle ulemper.

Starter på Støren:
13.05 kl 20:00 avslutter 14.05 kl 09:00
Strekningen Hovin – Nypan:
14.05 kl 20:00 avslutter 15.05 kl 08:00
15.05 kl 22:00 avslutter 16.05 kl 06:00
Strekningen Leangen – Steinkjer:
17.05 – 21.05 – fra kl 22:00 til kl 06:00
Strekningen Heimdal – Marienborg:
21.05 - 23.05 fra kl 20:00 til kl 08:00
Strekningen Hell – Langstein:
24.05 – 27.05 fra kl 22:00 til kl 06:00
Strekningen Marienborg – Røra:
27.05 – 30.05 fra 18:00 til kl 08:00