Sporpakking på "Trønderbanen"

Jernbaneverket skal utføre vedlikeholdsarbeid på sporet som kan medføre noe støy på strekningene Marienborg - Ranheim og Ronglan - Steinkjer 17/6 - 30/6.

Pakkmaskin i arbeid. (Foto: Njål Svingheim)Det skal utføres gjennomgående sporpakking med skinnegående maskiner. Maskinene arbeider langsomt framover sporet og støyten vil ikke være langvarig på hvert sted.

På grunn av den ordinære togtrafikken må arbeidene utføres i tidsrommet mellom klokken 22.00 og 06.00. Arbeidet er viktig for å sikre kvaliteten på sporet. Jernbaneverket beklager eventuelle ulemper for naboer til sporet som følge av sporpakkingen. 

Arbeidene fordeler seg slik:

  • Marienborg - Ranheim 17.-22.juni
  • Ronglan - Steinkjer 22.-30.juni