ScanMed offisielt åpnet

Tirsdag ble den nye godskorridoren fra Norge gjennom Europa til Palermo åpnet. -Den norske delen av godskorridoren utgjøres av Østfoldbanen, og den skal bli bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Godstog på Østfoldbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Scandinavian – Mediterranian Rail Freight Corridor (ScanMed) går fra Oslo via Østfoldbanen og videre sørover gjennom Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike og Italia sør til Palermo.

Peter Gašperšič er minister for infrastruktur i Slovenia. Her i samtale med vår egen Ketil Solvi-Olsen (Frp). Foto:  Andreas Scheiblecker.

– Det kommer over 2.000 lastebiler over Svinesund til Norge hver dag. Hvis dette godset ankommer på skinner, er sjansen for at det fraktes videre i Norge med jernbane mye større enn hvis det kommer på veien, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. –Regjeringen vil legge til rette for at den norske delen av korridoren blir stadig bedre. Dette vil i første rekke skje ved å forbedre infrastrukturen, sier Solvik-Olsen til NTB.

Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Jernbaneverket er styreleder i ScanMed. –Korridorer som ScanMed vil øke potensialet for langtransport med tog fra Norge videre til kontinentet, sier Kristiansen. – Vi må skaffe gode logistikkløsninger, slik at terminaler og materiell utnyttes bedre. Regjeringen har allerede gjort en del for å legge forholdene til rette på terminalene. Det andre er å sørge for å kunne ha lengre tog på sporet, noe vi er i gang med nå.

Godskorridorene ble åpnet i november, og hensikten med markeringen i Wien tirsdag var at europeiske politikere, transportmyndigheter og næringslivsaktører utvekslet erfaringer og ideer for å bidra til å gjøre godskorridorene attraktive.

Den nyåpnede godskorridoren går fra Norge gjennom Europa til Palermo i Italia.